Umeå stad i skymningen. Man ser älven, tegsbron, thulehuset, väven och rådhuset.

El för en växande region

Elnätspriser

Avgift för säkring och använd el

Flyttanmälan

Avtal för ny bostad

Driftinformation

Aktuella och planerade avbrott

Så ansluter du din fastighet till elnätet

Ska du bygga nytt och behöver elanslutning till din nya bostad? Se vad som gäller från planering till färdig anslutning.

Anslut din egen produktion

Anslut egen produktion

Anslut dina solceller till elnätet och säkerställ att anläggningen uppfyller nödvändiga krav.

Bild på hus som byggs

Tillfällig elanslutning

Behöver du tillfällig elnätsanslutning, eller byggström, för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation?

Bild på hus och verktyg

Ändra elanslutning

Ska renovera eller bygga om din befintliga fastighet och behöver ändra i din elanslutning?

LED-slinga hängandes från ett tak

Återanslutning

Här kan du läsa mer om vad som gäller för en fastighet som varit frånkopplad från elnätet.

Avslut av servis

Avslut av servis

Här hittar du blanketten för avslut av servis. Avslut innebär att vi plockar ner elmätaren och lägger ur serviskabeln i anslutningspunkten (avser ej flytt).

Andra elnätstjänster

Kontakta oss om du behöver trädbevakning eller ledningsanvisning.

Bild på björkar

Trädbevakning

Om du ska ta ned träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Kontakta oss via formuläret nedan så kan vi bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar.

Bild på två personer som lägger ner kabel

Ledningsanvisning

Vill du att vi märker ut nedgrävda el-, fiber- och fjärrvärmeledningar där du har tänkt att gräva. Då slipper du riskera att gräva av viktiga ledningar.

Support och guider

Vi förklarar hur det fungerar och tipsar om sånt du kan ha nytta av att veta.

Vy över Umeå vid älven

Investerar i regionen

Fler eldrivna fordon, nya fabriker och bostadsområden. Efterfrågan på el ökar i takt med samhällets energiomställning. Vi förstärker därför elnätet.

Bild på elmätare

Så fungerar elmätaren

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Här kan du se våra manualer för din elmätare.

Person arbetar med kablar i grop

Vid strömavbrott

Se information om nuvarande, planerade och historiska driftstörningar på avbrottskartan. Här kan du också skapa en prenumeration på driftinfo.

Tre devices som visar en dashboard

Förbrukning, avtal och fakturor

På Mina sidor kan du följa din elanvändning, se aktuella och historiska fakturor och få översikt över dina avtal.

Fyra glödlampor som hänger

Avbrottsersättning

Om du är utan el längre än 12 timmar får du ersättning. Här kan du läsa mer.

Ett par glasögon i närbild som ligger på ett antal papper med text på.

Avtalsvillkor

Vad gäller? Här hittar du avtalsvillkoren för elnät.

Bild som visar installationsanvisningar

Anvisningar för nätanslutning

Man klädd i varselkläder ler och arbetar vid ett förråd, utomhus

Kontakta oss så hjälper vi dig