Bild av nybyggt hus

Tillfällig anslutning till elnätet

Tillfällig anslutning - Byggström

Så här beställer du tillfällig anslutning

Man klädd i varselkläder ler och arbetar vid ett förråd, utomhus

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

Kontroll och offert

Kontakta ett installationsföretag för att beställa en tillfällig anslutning. Installatören kommer därefter att skicka in en föranmälan till oss, då undersöker vi var vi kan ansluta din byggström. Efter det kommer vi att skicka dig en digital offert. När du godkänt den bekräftar ni att vi kan utföra arbetet.

Orderbekräftelse

När Umeå Energi har tagit emot ditt offertsvar, där du har skrivit under och godkänt villkoren för anslutningen, skickar din handläggare ut en orderbekräftelse till dig där ditt anläggningsnummer står angivet. Nu har du möjlighet att själv göra ett aktivt val och välja det elavtal som passar dig bäst. Din elinstallatör kommer att få ett installationsmedgivande och detta skickar han åter till handläggaren hos oss.

Färdiganmälan och inkoppling

När din elinstallatör har ställt upp ett byggkraftskåp/mätskåp och anslutit kabeln i detta skåp skriver denne under en färdiganmälan och skickar den till oss. På färdiganmälan anges vilken mätarsäkring du ska betala för och vilken dag din anläggning är klar för spänningssättning. Umeå Energi kontrollerar att ett godkänt byggströmsskåp är uppställt på anvisad plats. Vid andra typer av tillfälliga skåp kommer besiktningen att avvisas och installatören behöver åtgärda detta innan anläggningen kan driftsättas.