Löpare längs strandpromenaden i Umeå i motljus.

Om Umeå Energi

Vy över Umeås skyline

Umeå kommunföretag - en central katalysator för Umeå

Uppdrag

Vi är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, fjärrvärme och bredband för och i samverkan med våra kunder. Vi erbjuder ett flertal produkter och tjänster inom våra fyra huvudaffärer.

Bredband

Vi bygger och underhåller ett av Sveriges snabbaste fibernät. Vårt robusta nät är utbyggt i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd, och bidrar till tillväxt och digitalisering i regionen. I det öppna stadsnätet erbjuds våra kunder bland annat internettjänster, tv och telefoni via våra tjänsteleverantörer. Vi utvecklar också en uppkopplad och datadriven stad genom IoT-nät och lösningar.

Elhandel

Vi säljer och köper in el till privat- och företagskunder, främst i Umeåregionen men även i övriga delar av landet. Vi erbjuder rådgivning avseende elhandel, kraftmarknad, elavtal, bindningstider och elpriser. Elen vi säljer kommer från en mix av fossilfria energikällor. Den el vi själva producerar kommer från kraftvärmeverket på Dåva, egna vindkraftverk, solceller från huvudkontorets tak och Umeå kommuns del av vattenkraftverket Stornorrfors.

Elnät

Vi bygger och underhåller ett robust elnät i Umeåregionen och levererar el dygnet runt, året om. För att upprätthålla hög leveranssäkerhet, möjliggöra Umeås expansion och gröna omställning görs löpande och långsiktiga investeringar i vår samhällsviktiga infrastruktur. Elnätet skapar förutsättningar för aktiva kunder, integration av energilager, solceller och fordonsladdning.

Fjärrvärme

Vi säljer fjärrvärme och tillhörande tjänster i Umeå, Holmsund, Sävar, Hörnefors och Bjurholm samt levererar fjärrkyla i Umeå. Värmeproduktionen i Umeå sker i huvudsak i våra två kraftvärmeanläggningar som också producerar el. Restprodukter från samhälle och skogsbruk används som bränsle. Restavfall i regionen återvinns genom vår behandlingstjänst som utvinner energi i form av värme och el. I övriga nät används biobränsle av olika slag.

Organisation

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Kommunalägd koncern

Politiskt sammansatt styrelse

Ägardirektiv sätter ramar

Avtalspart och personuppgiftsansvarig

Bolagsordning

Bolagsordning beslutas i kommunfullmäktige och är ett regelverk som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordning finns för samtliga bolag inom Umeå Energi.

Umeå Energi AB

Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elhandel AB

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB

Umeå Energi UmeNet AB