Illustration ursprungsmärkning

Ursprung, utsläpp och miljöpåverkan

Miljöpåverkan i våra produkter

Specifika utsläpp för 2022 från el, fjärrvärme och fjärrkyla beräknade i gram/kWh.

Utsläpp i gram/kWhCO2SOxNOxStoft
El0--
Fjärrvärme510,0110,0960,003
Fjärrkyla33IUIUIU

Elens ursprung

Ursprungsmärkning av vår elförsäljning 2023

37% Vatten

29% Biobränsle

26,9% Kärnkraft

7% Vind

0,1% Sol

Utökad energimix 2023

Fjärrvärmens ursprung

Energikällor för vår fjärrvärmeproduktion 2022. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad.

57% Återvunnen

42% Förnybar

1% Fossil

Fjärrkylans ursprung

Energikällor för vår fjärrkylaproduktion 2022.

38% Återvunnen

61% Förnybar

1% Fossil

Primärenergi - att hushålla med jordens resurser

Primärenergifaktor är ett mått på hur effektivt våra resurser används - innan energin når användaren - och hjälper oss att välja det bästa alternativet.

Primärenergifaktor
>1låg, effektiv energi
< 1hög, mycket energi har använts för att producera och distribuera energi

Årlig redovisning av miljövärden

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs årligen och omfattar beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion. Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. Redovisning av föregående år sker senast 1 juli.