Vår syn på hållbarhet - det ansvarsfulla företagandet

Det ansvarsfulla företagandet är Umeå Energis egna hållbarhetsdefinition. Nedan definierar vad vi menar med hållbar utveckling, hållbar region och hållbarhet som begrepp. Det är i Det ansvarsfulla företagandet vi tar gemensamt avstamp för Umeå Energis hållbarhetsarbete: Vad betyder ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för oss på Umeå Energi?

Det ansvarfulla företagandet - Umeå Energis egna hållbarhetsdefinition

Det ansvarsfulla företagandet

De olika cirklarna symboliserar de olika system vi förhåller oss till där den yttersta cirkeln representerar det faktiska fysiska ekologiska systemet vi har att förhålla oss till, mellersta cirkeln det sociala (samhället), och innersta det ekonomiska systemet. I korthet betyder det ett ställningstagande att inte göra affärer på bekostnad av människor och miljö. För varje dimension finns ett inåt-blickande och ett utåt-blickande påstående om Umeå Energi: vilka är vi och vilken roll vi tar i samhället.

Läs mer om detta och mycket mer i hållbarhetsredovisningen

I vår års- och hållbarhetsredovisning finns all information om hur vi bedriver verksamheten samt arbetar aktivt med våra hållbarhetsfrågor. Att arbeta med hållbar utveckling är en resa utan slutdestination. Vi har kommit en god bit på vägen, men vi vill betydligt mer och längre. Här nedan kan du ladda ned och läsa vår senaste redovisning.

(Eller ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF)

Ekonomisk hållbarhet

Vad betyder det för oss på Umeå Energi

Vi är ansvarstagande genom att förvalta ­resurser och kapital på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vilken roll tar Umeå Energi i samhället

Vi är en ansvarsfull samhällsaktör som med tydligt kravställande bidrar till utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Highlights 2022

318 MSEK återinvestering i regionen 2022

MSEK återinvestering i regionen 2022

Illustrerad stadssiluett över Umeå

194 MSEK

Förstärkning och utbyggnad av elnätet för ökade möjligheter till bl.a. elektrifiering

84 MSEK

Investeringar i vårt distributionsnät och anläggningar för att säkra leveranser av värme & kyla

40 MSEK

Förstärkning av vårt bredbandsnät som bidrag till digitaliseringen av samhället

(Eller ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF)

Samarbeten och projekt

Umeå Energi är en viktig samhällsaktör i arbetet med hållbar energiomvandling vilket resulterar i vårt eget hållbarhetsarbete och ett stort engagemang i flertalet hållbarhetsprojekt.

Till samarbeten & projekt

Social hållbarhet

Vad betyder det för oss på Umeå Energi

Vi är en trygg arbetsplats, där medarbetare känner motivation, som präglas av likabehandling samt mångfald i personligheter och kompetens

Vilken roll tar Umeå Energi i samhället

Vi är en ansvarsfull samhällsaktör som värnar om Umeåregionen för framtida generationer och är en innovativ partner i samhällsutveckling.

Highlights 2022

105 st hållbara sponsringar under 2022

105 st hållbara sponsringar

Till stora och små verksamheter är ett sätt att återinvestera i regionen och ge tillbaka till Umeåborna.

30 minuter Måbra-tid i veckan

30 min extra Måbra-tid/vecka

Vi erbjuder en halvtimmes Måbra-tid per vecka för att främja våra medarbetares hälsa och motverka alltför mycket stillasittande i vardagen.

(Eller ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF)

För en hållbar sponsring där alla är vinnare

Vi arbetar för att stärka Umeås sociala hållbarhet genom innovation, stödjande initiativ och samarbeten med lokala partners. Även vår sponsring bidrar till hållbarhet. Vi hjälper föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling.

Till sponsring

Ekologisk hållbarhet

Vad betyder det för oss på Umeå Energi

Vi är ett bolag som utvecklar våra affärer till cirkulära flöden och effektivare resursanvändning för minskat klimat- och miljöavtryck.

Vilken roll tar Umeå Energi i samhället

Vi är en samhällsutvecklare som möjliggör omställningen av samhället.

Highlights 2022

Co2-utsläpp: Interna transporter

Co2-utsläpp: Interna transporter

Utsläppen från våra interna transporter ökade med 69 procent under året. Utsläppen är dock mindre än innan pandemin, vilket delvis beror på byte av drivmedel till HVO100 och biodiesel.

Co2-utsläpp: tjänsteresor med flyg

Co2-utsläpp: tjänsteresor med flyg

Våra utsläpp från tjänsteresor med flyg ökade med 31 procent.

Mängden koldioxidutsläpp per levererad energimängd

Utsläppsintensitet (g CO2/kWh)

Mängden koldioxidutsläpp per levererad energimängd. Direkta utsläpp från vår verksamhet. Det omfattar utsläpp som uppstår när vi producerar el, värme och kyla samt utsläpp från våra fordon.

(Eller ladda ner en tillgänglighetsanpassad PDF)

Ursprungsmärkning

Vi tar ansvar för uppföljning av ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt samt utsläppen för våra produkter.

Till ursprungsmärkningen
ISO certifieringar 14001 och 45001

Umeå Energi har ett certifierat ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet omfattar Umeå Energi AB:s verksamheter inklusive Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi Umenet AB, Umeå Energi Elhandel AB samt Umeå Energi Sol, Vind & Vatten AB. Ledningssystemet är utformat enligt kraven i ISO 14001:2015 och ISO 45001. Verksamhet som bedrivs inom Umeå kommun inkluderas i ledningssystemet.

Syftet med ledningssystemet är att strukturerat hantera miljöaspekter, arbetsmiljö- och miljörisker, bindande krav inom miljö- och arbetsmiljöområdet ur ett livscykelperspektiv samt att kunna identifiera möjligheter. Övergripande syftet är att arbetet leder till ständig förbättring