Person som sitter vid en brasa på en strand

För hållbar tillväxt i Umeå​

Ansvar för ekonomi, samhälle och ekosystem

Året 2023

I års- och hållbarhetsredovisning för året 2023 sammanställer vi information om verksamheten och vårt engagemang inom hållbar utveckling.

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen

ISO certifieringar 14001 och 45001