Vår syn på hållbarhet - det ansvarsfulla företagandet

Det ansvarfulla företagandet - Umeå Energis egna hållbarhetsdefinition

Det ansvarsfulla företagandet

Läs mer om detta och mycket mer i hållbarhetsredovisningen

Ekonomisk hållbarhet

Highlights 2022

318 MSEK återinvestering i regionen 2022

MSEK återinvestering i regionen 2022

Illustrerad stadssiluett över Umeå

194 MSEK

84 MSEK

40 MSEK

Samarbeten och projekt

Till samarbeten & projekt

Social hållbarhet

Highlights 2022

105 st hållbara sponsringar under 2022

105 st hållbara sponsringar

30 minuter Måbra-tid i veckan

30 min extra Måbra-tid/vecka

För en hållbar sponsring där alla är vinnare

Till sponsring

Ekologisk hållbarhet

Highlights 2022

Co2-utsläpp: Interna transporter

Co2-utsläpp: Interna transporter

Co2-utsläpp: tjänsteresor med flyg

Co2-utsläpp: tjänsteresor med flyg

Mängden koldioxidutsläpp per levererad energimängd

Utsläppsintensitet (g CO2/kWh)

Ursprungsmärkning

Till ursprungsmärkningen
ISO certifieringar 14001 och 45001