illustration som symboliserar ett av våra övergripande mål

Nöjda kunder

Uppföljning och resultat

Vi mäter framstegen genom nyckeltal för i vilken grad våra privat - och företagskunder rekommenderar oss samt tillväxt av kundanläggningar.

NPS

Privatkunder

-4

Mål: -10

Företagskunder

-6

Mål: 0

Illustration på tre personer som håller upp ett plakett med stjärnor

Kundanläggningar (st)

1492

Mål: 2 500

Illustration över två hus

Relation till globala målen

5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen