illustration som symboliserar ett av våra övergripande mål

Stabilt lönsamt företag

Uppföljning och resultat

Vi följer upp ekonomiskt resultat och specifika nyckeltal som säkerställer att verksamheten bedrivs utifrån ekonomiska grundkrav

Resultat (mkr)

65

Mål: 140

Illustration på hus med flaggor bredvid

Förräntning (%)

3,5 %

Mål: 7

Illustration på en hand och planta

Soliditet (%)

40

Mål: 40

Illustration på slott

Självfinansiering (%)

134

Mål: 40

Illustration på spargris

Kassaflöde (mkr)

100

Mål: 40

Illustration på två pilar

Relation till globala målen

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen