illustration som symboliserar ett av våra övergripande mål

Engagerade medarbetare i en säker arbetsmiljö

Uppföljning och resultat

Vi mäter framstegen genom nyckeltal för rekommendationsgrad (e-NPS), jämställdhet och mångfald (Jämix), säkerhetskultur (enligt arbets miljöverkets metod) och arbetsrelaterad sjukdom som har lett till sjukskrivning.

eNPS

21

Mål: 0

Personer som står bredvid ett hus

Jämix

157

Mål: 135

Grafisk graf

Säkerhetskultur

3,5

Mål: 3,3

Person som håller i en hjälm och lås

Arbetsrelaterad sjukdom

3

Mål: 0

Läkare som håller om en person som sitter ner

Relation till globala målen

5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen