Energikällor för fjärrvärme

Under 2022 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad.

Total fördelning utifrån kategori

Spårbarhet för fasta och flytande biobränslen