Dåva kraftvärmeverk med skog i förgrunden, snö på marken och blå himmel

Miljö och ekonomi

Energiåtervinning i Umeå

Vi utvinner energi ur restavfall på ett miljösäkert sätt. På kort sikt tar vi hand om det som annars skulle gå förlorat. På lång sikt behöver vi alla verka för att minimera avfallet.

Cirkulärt

Fjärrvärme är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser.

Gemensam värmekälla

Dåva är ett av världens mest energieffektiva och miljöanpassade kraftvärmeverk.

Lokal energiåtervinning

Värme och el av restprodukter från samhälle och skogsbruk.

Effektiv avfallshantering

På behandlingsanläggningen på Dåvaområdet har vi god erfarenhet att ta hand om sorterat brännbart avfall. Vi säkerställer hela värdekedjan – från transporter till återvinning och omhändertagande av restprodukter.

Orangea höstlöv

Fotograf: Johan Gunséus

Cirkulär ekonomi i praktiken

Kvällsvy över Dåva kraftvärmeverk

Gemensam värmekälla

Vy över Umeå älv vintertid och strandkant med båtar, hus och kyrka, rosa himmel

Lokal energiåtervinning

Energikällor

Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad i form av avfall och restprodukter från skogsindustrin.

Bra för din plånbok

Fjärrvärmepriset är långsiktigt stabilt och konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ.

Minskade utsläpp

Utan fjärrvärme i Umeå skulle två gånger så mycket klimatpåverkande gaser släppas ut, visar Profus undersökning.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor