Två barn tittar ut genom ett fönster

Fjärrvärmetjänster för din villa

Vi hjälper dig med allt inom installation, service och tilläggstjänster.

Installation

Vi hjälper dig hela vägen

Serviceavtal

För regelbundet underhåll

Poolvärme

För dig som ska bygga pool

Utbyte av central

Uppdatera fjärrvärmecentralen

Kvinna klädd i varselkläder ler glatt

Installation av fjärrvärme

Vi hjälper dig genom hela processen; grävning, installation av fjärrvärmecentral, invändigt rörarbete, slutbesiktning, serviceavtal och återställning av mark efter grävning.

Två personer sitter på en farstubro intill ett gult hus med grön dörr, personerna ler mot kameran och en håller i en kaffekopp

Enkelt med serviceavtal

En rätt inställd fjärrvärmeanläggning minskar dina energikostnader. Med serviceavtal får du regelbunden service av din anläggning. Låt oss säkerställa att centralen är i bra skick och optimerad för din bekvämlighet.

Barn med badring på väg att hoppa ner i pool

Bekvämt med poolvärme

Med poolvärme från oss nyttjar du husets befintliga uppvärmningsform samtidigt som du får fjärrvärmens höga driftsäkerhet och långa livslängd på köpet. Själva poolvärmecentralen är tyst och tar inte mycket plats.

Person öppnar upp och tittar på fjärrvärmecentral

Utbyte av fjärrvärmecentral

Normal livslängd för en fjärrvärmecentral är cirka 20-30 år. Har du en äldre central kan det vara en bra idé att byta ut den för en problemfri leverans av värme och tappvarmvatten. Vi hjälper dig hela vägen!

Vy över Dåva kraftvärmeverk med sommaräng i förgrunden, blå himmel i bakgrunden

Klimatneutral fjärrvärme

Vill du gå ytterligare ett steg i miljöarbetet kan du välja klimatneutral fjärrvärme. Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Det fungerar helt enkelt så att vi klimatkompenserar för den klimatpåverkan som din fjärrvärme orsakar. Hela fjärrvärmeleveransen blir klimatneutral.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ.

Telefon

Under våra ordinarie öppetider kan du alltid nå oss via telefon.

Mejl

Vi svarar på ditt mejl under våra ordinarie öppettider.

På plats

Vill du besöka vårt huvudkontor så hittar du oss här.