Två personer med hatt ses ovanifrån sitta vid pool med benen i vattnet

Rätt badtemperatur med poolvärme

Poolvärme genom fjärrvärme är ett bra val

Med poolvärme via fjärrvärme får du samma jämna och behagliga temperatur i poolen som inomhus. Dessutom kommer fjärrvärmens driftsäkerhet och miljöfördelar på köpet. Poolvärmecentralen är i stort sett ljudlös och tar liten plats. Dessutom är installations-, och underhållskostnaderna låga.

Låg miljöpåverkan

Poolvärme via fjärrvärme är en resurssnål uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme kommer från industrins spillvärme, energi ur avfall och rester från skog och skogsindustri.

Tyst och bekvämt

Med poolvärme nyttjar du husets befintliga uppvärmningsform samtidigt som du får fjärrvärmens höga driftsäkerhet och långa livslängd. Själva poolvärmecentralen är tyst och tar inte mycket plats.

Vanliga frågor

Vi besvarar dina vanligaste frågor om poolvärme

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor