Vanliga frågor om fjärrvärme

Här besvarar vi dina vanligaste frågor kring fjärrvärme.

Vad finns det för fördelar med fjärrvärme?

Det finns många fördelar med fjärrvärme som uppvärmningsform. Här är de viktigaste.

Rent

Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. En anläggning som kraftvärmeverket på Dåva, med avancerad rening och kvalificerad personal, ersätter många små pannor. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle ha kommit till nytta, till exempel spillvärme från industrin, energi ur avfall och rester från skogsavverkning.

Fjärrvärme är dessutom bra för inomhusmiljön. Den luktar inte, bullrar inte och ger behaglig värme. Fjärrvärmen gör dessutom gott för klimatet, läs mer om det här. Fjärrvärme är fantastiskt för vårt klimat

Enkelt

Fjärrvärmecentralen tar liten plats, den är tyst och driftsäker. När du ställt in centralen efter husets värmebehov sköter den sig i princip själv och anpassar sig dessutom efter yttertemperaturen. Du har obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera någon kalldusch.

Säkert

Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund. En okomplicerad och beprövad teknik innebär mycket hög driftsäkerhet. Du får en jämn och pålitlig värme i huset.

Prisvärt

Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och underhållskostnaderna låga. En installation av fjärrvärme ökar dessutom husets värde.

Published: 15 november 2022 09:26

5 min read

Är fjärrvärme det bästa uppvärmningsalternativet för mig?

Ja, om din fastighet ligger i närheten av fjärrvärmenätet. Det finns andra bra alternativ men sett över en fastighets livstid är fjärrvärmen svårslagen.

Published: 15 november 2022 09:27

5 min read

Kan fjärrvärmen kombineras med andra uppvärmningsformer?

Det går bra att kombinera fjärrvärme med andra former av uppvärmning. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Published: 15 november 2022 09:24

5 min read

Vad kostar en fjärrvärmeinstallation?

Installation av fjärrvärme, fjärrkyla, närkyla och utbyte av central offereras separat eftersom varje installation är unik.

I dialog tittar vi på dina förutsättningarna för fjärrvärme och därefter kan vi förse dig med ett prisförslag.

Published: 15 november 2022 09:24

5 min read

Vad är serviceavtal för fjärrvärme?

Med vårt erbjudande Serviceavtal Fjärrvärme kan du få regelbunden service av din fjärrvärmeanläggning. Vi inleder alltid ett Serviceavtal med ett första hembesök och genomgång av din anläggning.

Published: 15 november 2022 09:23

5 min read

Vad innebär graddagskorrigering (normalårskorrigering)?

Graddags- och normalårskorrigering är kopplat till energibehovet. Med graddagar och normalårskorrigering får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning skiljt sig från det normala.

Normalåret får man fram genom att normalårskorrigera bort vädrets effekt i energistatistiken med hjälp av graddagar. Temperaturstatistiken som används hämtas från SMHI.

För att både kund och leverantör ska kunna lägga en budget för kommande år vill man utgå från en energistatistik från ett normalår eftersom det inte går att förutspå vilka temperaturer som kommer att gälla under året. I prognoser är det är bättre att utgå ifrån ett normalår istället för ett extremt varmt eller kallt år.

Tidigare påverkade prognosen summan på fakturan varje månad eftersom användningen avlästes mer sällan. Idag görs mätaravläsningarna varje månad vilket leder till att det inte längre påverkar fakturamässigt.

Published: 15 november 2022 09:28

5 min read

Vad innebär förhandlingsrätten?

Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan till exempel vara att du anser att våra prishöjningar inte är skäliga.

Som kund har du, efter det att vi har meddelat det nya priset, tre veckor på dig att skriftligen begära förhandling med Umeå Energi. Om du inte är nöjd med förhandlingen kan du begära medling. Medlingen sköts av en fjärrvärmenämnd och kostar 500 kr för dig som konsument och 1000 kr för övriga.

Published: 15 november 2022 09:31

5 min read

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor