Vanliga frågor om solenergi

Vi besvarar dina vanligaste frågor om solenergi och mikroproduktion

Med solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss.

Uppfyller dina solceller kraven för mikroproduktion och om installationen och inkopplingen mot ditt elnät godkända så finns inga andra krav för att sälja solel till Umeå Energi.

Du kan följa din mikroproduktion, alltså den el du säljer tillbaka till Umeå Energi, på Mina sidor.

Flex- och stödtjänster används ofta för att beskriva ett antal olika typer av tjänster där huvudsyftet är att på olika sätt upprätthålla stabilitet i de nationella, regionala eller lokala elnäten.

Mikroproduktion är ett samlingsnamn för mindre producenter av el som är kopplat till de regelverk som finns för både bidrag och skattetekniska detaljer.

För närvarande betalas ersättningen ut i februari efterföljande år. Vi arbetar på en förbättrad lösning.

För närvarande erbjuder Umeå Energi inte solceller.

För närvarande erbjuder inte Umeå Energi batterilager.

Med ett batteri- eller energilager kan du lagra el, från till exempel dina solceller, för att fördela ut det över tid.

Umeå Energis ersättning för överskottsproducerad el består av Nordpools timspotpris samt ett tillägg eller avdrag.

Gör du inte ett aktivt val och tecknar ett mikroproduktionsavtal så läggs du enligt gällande regelverk automatiskt på ett så kallat ’Avtal om mottagningsplikt’. Denna typ av avtal ger dig oftast lägre ersättning för din sålda el, så se till att göra ett aktivt val idag om du inte redan gjort det.

Mikroproduktionsavtal är ett avtal du tecknar med Umeå Energi för att sälja det överskott av el som dina solceller genererar, som du inte använder själv. För att teckna ett mikroproduktionsavtal med Umeå Energi behöver du även vara elhandelskund hos oss.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor