Vanliga frågor om elbilsladdning

Här besvarar vi dina vanligaste frågor när det kommer till att ladda din elbil

Varför ska jag ha en laddbox?

Framförallt för säkerheten. Det finns ingen ström i kabeln när det inte pågår laddning. Och ingen laddning påbörjas innan din bil och laddbox har skakat hand och säger "allt är fint, börja ladda" till varandra. Med Umeå Energis standardinstallation, som följer gällande krav, kan du vara lugn för att inte din elcentral överbelastas. En obruten kabel dras från elcentral fram till laddboxen - dimensionerad för att klara hög belastning under lång tid. Detta kan man inte ta för givet när det gäller alla kopplingar och kablar i ett hem idag. Sen laddar du även snabbare, vilket kan vara skönt de gånger du verkligen behöver ladda för att du ska vidare.

Published: 18 november 2022 06:34

5 min read

Vad betyder "kW" när det gäller att ladda min elbil?

Det är alltid din bil som avgör hur snabbt den går att ladda hemma med ström från en laddbox. En del bilar kan bara ladda på 1-fas/16A laddström = max 3,7kW, andra kan nyttja 3-faser och 32A laddström = 22kW. Sen finns alla varianter där emellan.

Beskrivet i antal "mil" på en natt (12 timmar laddning) så motsvarar detta.
2,3 kW = ca 10 mil/natt
3,7 kW = ca 20 mil/natt
11 kW = ca 65 mil/natt
22 kW = ca 130 mil/natt

Ett vanligt eluttag för motorvärmare medger oftast laddning mellan 1,4-2,3 kW (6-10A) och Umeå Energi samt elsäkerhetsverket rekommenderar att detta endast nyttjas för nödladdning.

Published: 18 november 2022 06:33

5 min read

Kan ni säkra upp under installationen om det behövs?

En förutsättning för att installationen av laddbox ska kunna genomföras är att fastighetens huvudsäkring är minst 20 A. Rekommendationen för storleken på huvudsäkringen är dock beroende på hur mycket kapacitet som går åt till fastighetens övriga elinstallationer samt hur mycket effekt du vill få ut av din laddbox. I många fall kommer vi rekommendera en uppsäkring till minst 20 A.

Din elanslutning kan säkras upp i samband med installationsbesöket mot en kostnad och innebär även en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

Vet du redan innan installatörens besök att du vill byta till en högre säkring – kan du förbereda med följande information;

  • Namn, adress och personnummer till den som står på el-abonnemanget

  • Anläggnings-id (finns att hitta vid elmätaren och på din elfaktura, börjar alltid med 735999…)

  • Mätarnummer (finns på mätaren i fasadmätarskåpet)

  • En kopia på din senaste elfaktura (och på abonnemanget om du har olika leverantörer på elförbrukning och abonnemang)

När installatören från Eways tar kontakt med dig inför installationsbesöket så ger du ovanstående information.

Published: 18 november 2022 06:32

5 min read

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor