Vanliga frågor om elbilsladdning

Här besvarar vi dina vanligaste frågor när det kommer till att ladda din elbil

Framförallt för säkerheten. Det finns ingen ström i kabeln när det inte pågår laddning. Och ingen laddning påbörjas innan din bil och laddbox har skakat hand och säger "allt är fint, börja ladda" till varandra. Med Umeå Energis standardinstallation, som följer gällande krav, kan du vara lugn för att inte din elcentral överbelastas. En obruten kabel dras från elcentral fram till laddboxen - dimensionerad för att klara hög belastning under lång tid. Detta kan man inte ta för givet när det gäller alla kopplingar och kablar i ett hem idag. Sen laddar du även snabbare, vilket kan vara skönt de gånger du verkligen behöver ladda för att du ska vidare.

Mode 3-laddning kräver specifik utrustning både på fordonet och på laddstationen. Denna säkerhetsnivå innebär att kabeln mellan laddstation och fordon är strömlös tills att fordon och laddstation kommunicerat med varandra. Först då slås strömmen på i laddstationen. EU har beslutat att Mode 3 är laddstandard och är även så sedan 2017. (Källa: emobility.se) Umeå Energis samtliga laddboxar är/har/stöder Mode3.

Det är alltid din bil som avgör hur snabbt den går att ladda hemma med ström från en laddbox. En del bilar kan bara ladda på 1-fas/16A laddström = max 3,7kW, andra kan nyttja 3-faser och 32A laddström = 22kW. Sen finns alla varianter där emellan.

Beskrivet i antal "mil" på en natt (12 timmar laddning) så motsvarar detta.
2,3 kW = ca 10 mil/natt
3,7 kW = ca 20 mil/natt
11 kW = ca 65 mil/natt
22 kW = ca 130 mil/natt

Ett vanligt eluttag för motorvärmare medger oftast laddning mellan 1,4-2,3 kW (6-10A) och Umeå Energi samt elsäkerhetsverket rekommenderar att detta endast nyttjas för nödladdning.

En förutsättning för att installationen av laddbox ska kunna genomföras är att fastighetens huvudsäkring är minst 20 A. Rekommendationen för storleken på huvudsäkringen är dock beroende på hur mycket kapacitet som går åt till fastighetens övriga elinstallationer samt hur mycket effekt du vill få ut av din laddbox. I många fall kommer vi rekommendera en uppsäkring till minst 20 A.

Din elanslutning kan säkras upp i samband med installationsbesöket mot en kostnad och innebär även en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

Vet du redan innan installatörens besök att du vill byta till en högre säkring – kan du förbereda med följande information;

  • Namn, adress och personnummer till den som står på el-abonnemanget

  • Anläggnings-id (finns att hitta vid elmätaren och på din elfaktura, börjar alltid med 735999…)

  • Mätarnummer (finns på mätaren i fasadmätarskåpet)

  • En kopia på din senaste elfaktura (och på abonnemanget om du har olika leverantörer på elförbrukning och abonnemang)

När installatören från Eways tar kontakt med dig inför installationsbesöket så ger du ovanstående information.

Till viss del beror det på ditt elnätsabonnemang idag och om du vill "säkra upp" för att kunna ladda snabbare eller inte. Laddboxarna vi erbjuder stöder laddning ända upp till 22kW, men då krävs ett 32A elnäts-abonnemang. De nödladdningskablar som ofta levereras med bilarna och som många även använder medger laddning till max 2,3kW via vägguttag. Tänk på att om du säkrar upp så får du också en högre månadsavgift för ditt elnätsabonnemang.

Umeå Energi och elsäkerhetsverket rekommenderar inte elbilsladdning via nödkablar och vanliga vägguttag eller motorvärmaruttag.

Det gröna avdraget (Grön Teknik) liknar rotavdraget, vilket innebär att företaget, i det här fallet Eways, fakturerar halva kostnaden till dig som kund under förutsättning att Skatteverkets krav är uppfyllda.

Mer om Grön teknik hos Skatteverket

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor