Vanliga frågor om elnät

Här besvarar vi dina vanligaste frågor om elnät.

Ibland fungerar inte elen som den ska. Det kan bero på trasiga elkablar och då kan du ta hjälp av oss. Vi hjälper både privatpersoner och elinstallatörer med kabelfelsökning.

Felanmälan av gatubelysning i Umeå görs till Umeå kommun.

Om du vill ändra mätarsäkring i din anläggning behöver du ta kontakt med en behörig installatör som hjälper dig att utföra bytet. Elinstallatören skickar sedan in en digital för- och färdiganmälan varpå Umeå Energi Elnät uppdaterar din nya mätarsäkring i våra system.

Vanligen utför vi mätarbyte utan att du behöver höra av dig. Sitter mätaren inne i din bostad behöver vi komma överens om en tid som passar dig.

Behöver du fälla träd i närheten av elledningar så kan vi hjälpa dig att bevaka arbetet. Om du ska ta ner träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Vi kan bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar, men själva avverkningen ombesörjer du själv.

Som mikroproducent med egen elproduktionsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el till elnätet. Du som bor inom Umeå Energis elnätsområde och producerar egen el får energiersättning från Umeå Energi Elnät - det vill säga ersättning för lokalt inmatad el till elnätet.

På Umeå Energis Mina Sidor kan du följa din elförbrukning. Du loggar smidigt in på Mina sidor med BankID eller med e-post och lösenord.

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade elnätskostnaden. Du betalar också för inköp av den el du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Förutom elpriset betalar du också också skatter, avgifter och moms.

Din totala elkostnad består av två delar - din anslutning till elnätet och din elanvändning.

Elnätsbolaget står för ledningarna och elhandlaren levererar elen. Man skulle kunna likna det vid t.ex. järnvägen. Om elnätet är rälsen så är elhandlaren ansvarig för tågen.

Med en enkel beställning så hjälper vi dig med ström när du bygger nytt eller vid ett tillfälligt event. En tillfällig anslutning innebär att du får tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevent, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande.

När du ska flytta in i eller bygger en ny bostad i Umeå behöver du höra av dig till oss och teckna ett elnätsavtal.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor