Vad kostar fjärrvärme?

Alla uppvärmningsformer har en initial investeringskostnad och en löpande driftskostnad. Det gäller att väga samman dessa och inkludera miljöaspekter och bekvämlighet. Du kan lita på att priset för fjärrvärme är konkurrenskraftigt och följer både branschens och ekonomins utveckling.

Fjärrvärmepriset styrs uppåt och nedåt av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder.

Intäkter och kostnader

Förutom att fjärrvärmepriset kan förändras, kan även Umeå Energis intäkter från försäljning av el och elcertifikat från våra kraftvärmeverk gå upp eller ner. Våra kostnader är främst drift och underhåll av våra anläggningar, bränslekostnader samt kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.

Ju fler desto bättre

Det är positivt att fler och fler i Umeå väljer fjärrvärme som uppvärmningsform. Förutom att det bidrar positivt till vår gemensamma miljö så ger det även en positiv effekt på ditt pris.

Vi effektiviserar

Vi jobbar ständigt med att effektivisera genom teknikutveckling och optimering av verksamheten för att minimera prisökningar. Den viktigaste faktorn är att använda så billigt bränsle som möjligt för att producera värme.

Prissättning

Från 1 januari 2024 höjer vi fjärrvärmepriset med 8 procent. Här besvarar vi dina vanligaste frågor om vår prissättning av fjärrvärme.

Frågor och svar om justerat fjärrvärmepris

Bra för din plånbok

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av alla Umeåbor, det gör att vi har ett extra stort ansvar att göra allt i vår makt för att hålla priserna nere. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera. Våra kunder betalar ett pris för fjärrvärmen som ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ i Umeå. Vi strävar efter att ha en långsiktighet och en förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Jämfört med alternativa uppvärmningssätt, har fjärrvärmen en stabil prisutveckling som över tid är det bästa och mest trygga alternativet för kunden.

Fasta priser för anslutning

Du får alltid fast pris på installationskostnaden och kan göra avdrag för arbetskostnaden enligt ROT. I dialog tittar vi på förutsättningarna för fjärrvärme till din villa, därefter kan vi förse dig med ett prisförslag.

Löpande driftkostnad utifrån din användning

Priset för fjärrvärme till din villa består av en fast årlig avgift och en energiavgift per kWh utifrån din användning. När priset förändras aviserar vi dig minst två månader innan prisjusteringen.

Prislista 2023 (inkl. moms)EnergiprisFast avgift
Umeå kommun76,1 öre/kWh4 217 kr/år
Bjurholms kommun89,5 öre/kWh4 555 kr/år
Prislista 2024 (inkl. moms)EnergiprisFast avgift
Umeå Kommun82,1 öre/kWh4555 kr/år
Bjurholms Kommun96,6 öre/kWh4920 kr/år

Vid behov av service och reparation

Du kan få ROT-avdrag för reparation och underhåll av ditt värmesystem. Översyn och kontroll som sker regelbundet är att jämställa med service och ger inte rätt till ROT-avdrag. Mer information finns hos Skatteverket. Våra priser på utfört arbete av tekniker är:

Priser för service och reparation (inkl. moms)Med serviceavtal (20 % rabatt)Utan serviceavtal
Vardagar kl. 07:00 - 16:00880 kronor per timme1 100 kronor per timme
Vardagar kl. 16:00 - 07:00968 kronor per timme1 210 kronor per timme
Helgdagar1 320 kronor per timme1 650 kronor per timme

Serviceavtal

För löpande service av din fjärrvärme

Villa Bas

Serviceavtal Villa Bas passar dig med enklare behov av grundläggande service av din fjärrvärmeanläggning.

Avtalet kan tecknas av alla villaägare med fjärrvärme efter godkänd besiktning.

99 kronor per månad

Villa Total

Serviceavtal Villa Total passar dig med höga krav på prestanda och funktionalitet.

Avtalet kan tecknas av villaägare med fjärrvärmecentral som installerats av Umeå Energi inom de senaste fem åren.

219 kronor per månad

Kostnad för att värma din pool

Ett effektivt och tryggt sätt att värma poolvattnet till badvänlig temperatur med hjälp av fjärrvärme.

Period 2023Energipris 2023 (inkl. moms)
1 juni - 30 september27,7 öre/kWh
1 oktober - 31 maj76,1 öre/kWh
Period 2024Energipris 2024 (inkl. moms)
1 juni - 30 september30,0 öre/kWh
1 oktober - 31 maj82,1 öre/kWh

Prisexempel 2024

Prisexempel räknat på en täckt pool som mäter 4x8 meter med en vattenvolym på 42m³ och önskad temperatur på 28°C. Beräkningen påverkas av flertalet faktorer, bland annat poolens isolering, storlek, läge, om den är täckt eller inte och temperatur i luften. Ditt verkliga pris kan därför skilja sig från detta prisexempel.

Prisexempel för uppvärmning av din pool under perioden juni-september (inkl.moms)
Poolens uppskattade energibehov3 000 kWh/månad
Poolens totala energibehov12 000 kWh
Ditt energipris30,0 öre/kWh
Din totala kostnad 3 600 kronor

Dags att byta ut din fjärrvärmecentral?

En fjärrvärmecentral har lång livslängd men vissa delar slits med tiden. Är din fjärrvärmecentral äldre än 20 år så kan det vara mer ekonomiskt att investera i en ny fjärrvärmecentral än att reparera den gamla. Vi hjälper dig hela vägen från rådgivning till installation.

TjänstBeskrivningPris (inkl. moms)Pris (inkl. moms och ROT)
Utbyte av vägghängd fjärrvärmecentralInkoppling av ny fjärrvärmecentral på samma plats som nuvarande central är placerad49 447 kr41 420 kr
Utbyte av golvstående fjärrvärmecentralInkoppling av ny vägghängd fjärrvärmecentral i samma utrymme som den nuvarande centralen är placerad63 741 kr49 990 kr

Fördelar med en ny fjärrvärmecentral

  • Minskad elanvändning med varvtalsstyrd elektronisk cirkulationspump och autofunktion som stänger av pumpen under sommaren

  • Effektivare värme- och varmvattenproduktion

  • Snabb varmvattenreglering

  • Enklare att använda

Erbjudande

  • Vi tar hand om demontering, lämnar den gamla centralen för återvinning och installerar och tar i drift den nya.

  • Det är 2 års garanti på central och installation. Serviceavtal Villa Total ingår kostnadsfritt under garantitiden.

  • Utbytet görs vanligtvis under en till två dagar där nedmontering och inkoppling av din nya central sker inom en dag. Du kan därmed känna dig trygg att både värme och tappvarmvatten finns tillgängligt innan dagens slut.

Rosa spargris

Kostnadsjämförelse

Jämför kostnader för fjärrvärme till villa mellan åren 2022 och 2023.

Tre devices som visar en dashboard

Förbrukning, avtal och fakturor

På Mina sidor kan du följa din energianvändning och kostnad, se fakturor och få översikt över dina avtal.

Dåva kraftvärmeverk

Lag stärker din ställning

Fjärrvärmelagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som levererar fjärrvärme, bland annat Umeå Energi.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor