Två personer i varseljackor intill en beredskapsbil

Enkelt med serviceavtal

En rätt inställd fjärrvärmecentral minskar dina energikostnader. Med ett serviceavtal får du regelbunden service av din anläggning. Låt oss säkerställa att centralen är i bra skick och optimerad för din bekvämlighet.

Uppdaterade serviceavtal

Vi har förändrat serviceavtalen i syfte att förtydliga innehållet och fortsatt säkerställa ett prisvärt avtal.

Nytt innehåll, pris och avtalsvillkor för serviceavtal gäller från 1 november 2023 för kunder som tecknar nya avtal från och med 1 november 2023. För avtal som tecknats dessförinnan gäller nytt innehåll, pris och avtalsvillkor från 1 januari 2024.

Vanliga frågor om serviceavtal

För löpande service av din fjärrvärme

Du som har fjärrvärme i din villa kan teckna serviceavtalen Villa Bas eller Villa Total

Villa Bas

Serviceavtal Villa Bas passar dig med enklare behov av grundläggande service av din fjärrvärmeanläggning.

Avtalet kan tecknas av alla villaägare med fjärrvärme efter godkänd besiktning.

99 kronor per månad

Villa Total

Serviceavtal Villa Total passar dig med höga krav på prestanda och funktionalitet.

Avtalet kan tecknas av villaägare med fjärrvärmecentral som installerats av Umeå Energi inom de senaste fem åren.

219 kronor per månad

Avtalens innehåll

Jämför serviceavtalens omfattning i tabellen nedan.

Villa BasVilla Total
Reservdelar lagerhålls i möjligaste mån för att säkra snabb avhjälpning✔️
Ingen extra kostnad för arbete, reservdelar och material (under ord. arbetstid 07-16)✔️
Servicebesök vartannat år med utrymme för utförande av enklare åtgärder som identifieras vid servicebesöket✔️✔️
20 % rabatt på arbetskostnad, reservdelar och material✔️✔️
Tillgång till jourservice dygnet runt✔️✔️
Akut felavhjälpning inom åtta timmar*✔️✔️
Telefonsupport✔️✔️
Dokumentation av anläggning✔️✔️

*felavhjälpning debiteras enligt gällande avtalsvillkor

Vi besiktigar din central

Din fjärrvärmecentral behöver uppfylla vissa kriterier innan serviceavtal kan tecknas. När du anmäler intresse för serviceavtal genomför vi en besiktning av din anläggning. Under besiktningen tittar vi bland annat på centralens skick och ålder. Vid godkänd besiktning kan avtal tecknas. Om besiktning visar på flera kritiska fel kan avtal tecknas efter genomförd felavhjälpning enligt åtgärdsförslag.

  • Om besiktning visar att fjärrvärmecentralen är otillgängligt placerad (i till exempel en garderob) behöver detta åtgärdas innan avtal kan tecknas

  • Om besiktning inte kan godkännas på grund av fjärrvärmecentralens skick erbjuder vi utbyte till ny central

Med anledning av otillgängliga reservdelar erbjuder vi inte serviceavtal för fjärrvärmecentraler av märkena Alfa Laval och Honeywell.

Anmäl intresse

När du anmäler intresse för serviceavtal genomför vi en besiktning av din anläggning. Efter godkänd besiktning kan avtal tecknas. Bifoga gärna foton på din fjärrvärmecentral i intresseanmälan, det förenklar för oss och snabbar på processen. Efter anmält intresse kontaktar vi dig inom cirka två veckor.

Felanmälan

Kontakta oss om du upplever problem med fjärrvärmeanläggningen i ditt hem som kan behöva snabb avhjälpning.

Ring 090-16 00 20

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor