Så ansluter du

Installation av fjärrvärme

Vi är vana vid att hjälpa till med hela kedjan, från planering via upphandling, samordning och att utföra själva jobbet samt bistå med återställningsarbetet.

Så går anslutningen till

I stort sett projektflödet ut såhär, det kan variera något då fjärrvärmens huvudledningar ibland redan är på plats och det endast handlar om fastighetsanslutning. Vi kan hjälpa dig hela vägen, och du kan välja att utföra vissa moment på egen hand.

Grävning

Först görs grävningar för fjärrvärmens huvudledning, vilket oftast sker i trottoaren. Med en mindre grävmaskin gräver vi sedan in till fastigheten. Därefter läggs fjärrvärmeledningarna till fastigheterna. Det är klart cirka en månad från det att grävarbetet har startat.

Installera centralen

När det utvändiga arbetet är färdigt installeras fjärrvärmecentralen i din fastighet. Installationerna görs områdesvis av särskild entreprenör och sker i huvudsak under höst och vinter.

Invändigt rörarbete

Rörarbetet utförs oftast på en arbetsdag, därefter sker elarbeten och isolering. I samband med installationen utförs även håltagning i ytterväggen och en låda för att skydda fjärrvärmeledningen sätts upp.

Slutbesiktning

Slutbesiktning med skriftlig och muntlig information om hur fjärrvärmecentralen fungerar.

Serviceavtal

Fjärrvärmecentralen är nu redo att göra sitt jobb. Den klarar sig med ett minimalt mått av underhåll, och ett enkelt sätt att veta att centralen alltid är i bra skick och optimerad är att teckna ett serviceavtal med oss. Vi har olika nivåer på avtalen och vänder oss såväl till privatpersoner som företag.

Bredband

Bredband installeras när fjärrvärmearbetet i ditt område är klart.

Återställning

Den slutliga återställningen efter grävningarna, exempelvis asfaltering och grässådd, sker på våren.

Här finns fjärrvärme

Vi erbjuder fjärrvärme i alla Umeås stadsdelar, samt Holmsund, Sävar, Bjurholm och Hörnefors.

Person står intill vägg med instrument

Konvertering från el

Vill du konvertera från direktverkande el till vattenburen värme och fjärrvärme kan vi också hjälpa dig. Vi kan ta ansvar för hela kedjan – planera, upphandla, samordna, utföra själva arbetet och hantera återställningsarbetet.

Vy ovanifrån över villakvarter med fyra hus, tomter och gator

Bidrag för energieffektivisering

Du kan ansöka om bidrag för energieffektiviserande åtgärder i småhus. Bidraget täcker materialkostnader för energieffektiviserande åtgärder eller konvertering av uppvärmningssystem i småhus med el- eller gasuppvärmning till fjärrvärme.

Två personer arbetar intill en grävmaskin

Fjärrvärme och bredband

Inom vissa områden i Umeå kan vi även erbjuda bredband när vi installerar fjärrvärme. Installerar du både fjärrvärme och bredband samtidigt får du rabatt på den sammanlagda installationsavgiften.

Serviceavtal

För regelbundet underhåll

Poolvärme

För dig som ska bygga pool

Utbyte av central

Uppdatera fjärrvärmecentralen

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor