Elanvändning i olika hushåll

Installation av fjärrvärme

Så går anslutningen till

I stort sett projektflödet ut såhär, det kan variera något då fjärrvärmens huvudledningar ibland redan är på plats och det endast handlar om fastighetsanslutning. Vi kan hjälpa dig hela vägen, och du kan välja att utföra vissa moment på egen hand.

Här finns fjärrvärme

Vi erbjuder fjärrvärme i alla Umeås stadsdelar, samt Holmsund, Sävar, Bjurholm och Hörnefors.

Person står intill vägg med instrument

Konvertering från el

Vy ovanifrån över villakvarter med fyra hus, tomter och gator

Bidrag för energieffektivisering

Två personer arbetar intill en grävmaskin

Fjärrvärme och bredband

Vanliga frågor

Vi besvarar dina vanligaste frågor om fjärrvärme

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor