Person som tittar på en värmecentral

Investera i ny fjärrvärmecentral

Centralens livslängd 20-30 år

Normal livslängd för en central är 20-30 år. En fjärrvärmecentral håller vanligtvis i många år men blir sliten efter hand och risken finns att delar tillslut går sönder. Tekniken har dessutom gått framåt. En ny central är oftast enklare att ställa in efter din bostad vilket kan ge bättre komfort och minskad energianvändning. Dessutom har nya centraler en effektivare pump vilket ger en minskad elanvändning.

Dags att byta ut din central?

Vi hjälper dig hela vägen från rådgivning till installation.

För samtliga installationer ingår
Demontering och bortforsling av nuvarande fjärrvärmecentral och tillhörande delar
Personlig genomgång av ny central och inställningar
Två års garanti på central och installation
Serviceavtal Villa Total kostnadsfritt i två år

Vanliga frågor

Vi besvarar dina vanligaste frågor om fjärrvärme

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor