Kvällsvy över Dåva kraftvärmeverk

Kraftvärmeverken Dåva 1 och 2

De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen. Här sker produktionen på ett sätt som är skonsamt för klimatet och som minimerar utsläppen genom mycket avancerade filtreringssystem.

Dåva 1 invigdes 2000 och har avfall som främsta bränsle. Tio år senare byggdes Dåva 2 för att möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme. Dåva 2 drivs till största delen av biobränsle och är den största miljöinvesteringen i Umeås historia.

Varje år får anläggningarna på Dåva tusentals besök. Alltifrån skolklasser och branschkollegor till ministrar och internationella delegationer kommer hit för att lära sig mer och ta del av vår unika kompetens inom avfallsområdet.

Dåva 1

Dåva kraftvärmeverk är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle. Här produceras fjärrvärme och el av sorterat avfall och rester från skogsindustrin. Dessutom återvinns värmen från de rökgaser som skapas.

Värmen som produceras här kan värma cirka 18 000 normalvillor under ett helt år. Bruttoproduktionen av el är tillräcklig för att försörja cirka 6 500 villor med hushållsel.

Fakta Dåva 1

 • Startår: 2000.

 • Effekt: 65 MW (fjärrvärme 55 MW + el 10 MW).

 • Bränslen: hushålls- och verksamhetsavfall, skogsrester.

 • Förbränningskapacitet: 20 ton/tim (motsvarar cirka 65 MW).

 • Reningsgrad: försurade gaser 99,5 procent. Partikelbundna föroreningar 99,5 procent.

Dåva 2

Dåva 2 byggdes för att möta det ökade behovet av fjärrvärme i Umeå, men också för att minska användningen av fossila bränslen. Dåva 2 minskar radikalt andelen olja i Umeå Energis bränslemix och i och med tillkomsten av anläggningen förbättrades såväl miljöprestanda som leveranssäkerhet i den samlade värmeproduktionen.

Dåva 2 eldas med biobränslen som avverkningsrester, flis, bark, spån och torv. Dessa bränslen tas i huvudsak från regionen, vilket bidrar till sysselsättningen inom skogs- och transportnäringen i Norrlands inland.

Fakta Dåva 2

 • Startår: 2010.

 • Effekt: 105 MW (fjärrvärme 75 MW + el 30 MW).

 • Bränslen: biobränsle.

 • Panntyp: fluidbäddpanna.

 • Pannverkningsgrad: 88–89 procent.

 • Totalverkningsgrad: 95 procent (inklusive kondensering).

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB