Två personer i varseljacka och hjälm utanför vågstation intill industrianläggning

Lämna ditt avfall till oss

På behandlingsanläggningen på Dåvaområdet har vi god erfarenhet att ta hand om sorterat brännbart avfall. Vi kan säkerställa att era behov möts genom hela värdekedjan – från transporter till återvinning och omhändertagande av restprodukter.

Kvalitets- och sorteringsguide för avfall

Information och regler för dig som avlämnar avfall till Dåva kraftvärmeverk

Vem får lämna avfall?

Kommuner, landsting & stat

Insamlingsbolag

Industrier

Viktigt att veta innan du lämnar avfall

Innan du kommer till vår behandlingsanläggning på Dåva ska dessa punkter vara godkända

Säkerställ avtal

För företagare

För privatperson

Stickprov och besiktning

Genom stickprov och besiktning som tas slumpvis i samband med att avfallet tas emot på anläggningen kontrolleras att de avtalade kraven uppfylls. Avlämnat avfall som avviker från fastställda krav kan vrakas eller mottagas mot uttagande av en särskild avvikelseavgift. I de fall Umeå Energi väljer att vraka avlämnat avfall som avviker från de avtalade kraven, återgår äganderätten till avfallet till kunden och kunden skall efter skriftlig begäran från Umeå Energi omedelbart, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att en sådan skriftlig begäran avsänts, återhämta avfallet.

Villkor

Avfallstjänster

Notera att varje avfallstjänst kräver ett separat avtal.

Kommunalt avfall

Avfall från hushåll, kärl och säckavfall samt brännbart avfall från återvinningscentraler.

Verksamhetsavfall

Brännbart avfall från industri och verksamheter.

Farligt avfall

Färgburkar (lösnings-/vattenbaserade), oljefilter, absorbenter, förorenade emballage, tryckimpregnerat trä, bygg & rivningsavfall innehållande FA, slipers utan metallplattor, spik/skruv etc.

Specialavfall

Sekretess (pappersdokument), läkemedel, skärande & stickande avfall, cytotoxiska läkemedel och cytostatika, annat avfall som kräver separat hantering, animaliska biprodukter.

Öppettider

Vågstation

Vardagar 07:00 - 16:00

Kontrollrum

Övrig tid

Besöksadress

Dåva Energiväg 1, 905 95 Umeå

Kontakt

Är du intresserad av tjänsten för avfallshantering och vill upprätta ett avtal? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Observera

Umeå Energi har rätt att avvisa transporter om avfallet inte uppfyller avtalskraven och när avlämningen i strid mot Umeå Energis anvisningar och avlämningsvillkor för de olika avfallsslagen beivras. Detta kan innebära extrakostnader för kunden och vid upprepade överträdelser kan kunden stoppas från fortsatt avlämning. Umeå Energi förbehåller sig även rätten att avvisa avfallsavlämningar som är uppenbart olämpliga eller strider mot villkoren.

Kvällsvy över Dåva värmeverk

Avfall från industri och hushåll samt biobränsle

Illustration över avfallstrappan

Intresserad av avfall?

Logotyp 2mend-ix

Ansvarsfull avfallshantering