Två personer i varseljacka och hjälm utanför vågstation intill industrianläggning

Avfallshantering

Vi erbjuder en totallösning på avfallsbehandling för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter. Du lämnar enkelt ditt avfall till oss på Dåva.

Lämna ditt avfall till oss

På behandlingsanläggningen på Dåvaområdet har vi god erfarenhet att ta hand om sorterat brännbart avfall. Vi kan säkerställa att era behov möts genom hela värdekedjan – från transporter till återvinning och omhändertagande av restprodukter.

Avfall från industri och hushåll samt biobränsle

Dåva 1 kraftvärmeverk är energieffektiv och miljöanpassad anläggning med avfall som bränsle. Fjärrvärme och el produceras av sorterat brännbart avfall, som inte kan tillvaratas på annat sätt. I anläggningen utvinner vi värme och el och återvinner dessutom energin från rökgaserna. Bakom den mjukt utformade fasaden döljer sig rejäla krafter: Värmen som produceras här kan värma cirka 18 000 normalvillor under ett helt år. Bruttoproduktionen av el är tillräcklig för att försörja cirka 6 500 villor med hushållsel.

Vi hjälper dig med
Transporter
Mottagande
Lagring
Bearbetning
Behandling

Vem får avlämna avfall?

Kommuner, landsting & stat

Som ett kommunägt bolag är vårt uppdrag att medverka i utvecklingen för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Insamlingsbolag

Tillsammans hittar vi effektiva lösningar för era behov. Vi är er partner och genom hög tillgänglighet är det effektivt att lämna avfall hos oss.

Industrier

Vi har många års erfarenhet av olika typer av avfallsfraktioner från industrier. Genom ett tätt samarbete löser vi era avfallsproblem.

Det tjänsteutbud vi erbjuder är hushållsavfall, grovavfall (från ÅVC), verksamhetsavfall, specialavfall (riskavfall), avfall som betraktas som ”känsligt material” (sekretess), farliga avfall, transport, lagring och bearbetning.

Privatperson?

Vi hänvisar dig till närmaste återvinningscentral .

Företagare med enstaka volymer?

Vi hänvisar dig till insamlingsbolag som finns på marknaden.

Guide för kvalitet och sortering

Här hittar du regler och information för dig som lämnar avfall till Dåva kraftvärmeverk.

Kvalitets- och sorteringsguide för avfall

Viktigt att veta innan du lämnar avfall

Innan du kommer till vår behandlingsanläggning på Dåva ska dessa punkter vara godkända

  • Att du har ett upprättat avtal
    (för sekretessavfall kan tillfälligt avtal upprättas)

  • Att du har ett företag eller verkar inom kommun, landsting eller stat

  • Att du avser att lämna volymer > 100 ton

  • Att ditt avfall följer våra regler och bestämmelser

  • Att du aviserar avlämningar i tid till Vågstationen på 090-160050

Illustration av 2-Mend-ix logotyp i jordglob

Ansvarsfull avfallshantering

Umeå Energi ingår i ett organiserat samarbete mellan fjärrvärmeföretag som vill verka för ansvarsfull avfallshantering i partnerskap med återvinningsföretag i och utanför Sveriges gränser. 2 MEND-IX erbjuder ett verifikat som lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna.

Avfallstrappan: minimera, återanvänd, materialåtervinn, energiutvinn, deponera

Intresserad av avfall?

Vill du veta mer om avfall och olika avfallstyper? På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Kontakta vår avfallsbehandling

Är du intresserad av tjänsten för avfallshantering och vill upprätta ett avtal? Kontakta oss så hjälper vi dig.