Två personer samtalar intill ett fönster

Fjärrvärmetjänster för företag och bostadsförening

Vi hjälper dig med allt inom installation, service och tilläggstjänster.

Fjärrvärme

Vi hjälper dig hela vägen

Fjärrkyla

Behagligt inomhusklimat

Markvärme

För gator och torg

Byggvärme

Vid nybyggnation

Närkyla

Kombinerad värme och kyla

Klimatneutral fjärrvärme

Serviceavtal

För regelbundet underhåll

Utbyte av central

Uppdatera fjärrvärmecentralen

Vilket avtal passar dig?

Våra prisavtal för fjärrvärme innehåller komponenterna effekt, energi och flöde, som ger dig möjlighet att påverka dina kostnader.

Effektiv avfallshantering

Vi erbjuder en totallösning på avfallsbehandling för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Två personer i varseljackor intill en beredskapsbil

Installation av fjärrvärme

Vi hjälper dig hela vägen från planering till genomförande och återställning.

Två personer med skyddsutrustning arbetar i industrilokal

Fjärrkyla för företag

Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. En smart och trygg lösning för ett skönt inomhusklimat.

Vy över centrala byggnader i Umeå centrum

Markvärme för gator och torg

I Umeå används markvärme bland annat i centrum för snö- och isfria gator under vinterhalvåret.

Vy över byggarbete av flerfamiljshus med lyftkranar intill

Värme vid nybyggnation

För nybyggnadsprojekt kan byggvärme användas och sedan omvandlas till permanent fjärrvärme.

Vy över gågata i Umeå centrum med julbelysning

Spara värme med närkyla

Närkyla är en kostnadseffektiv lösning där du nyttjar fjärrvärmens returledning för att producera kyla.

Vy över Dåva kraftvärmeverk med sommaräng i förgrunden, blå himmel i bakgrunden

Kompensera din klimatpåverkan

Klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären.

Två personer i varseljackor, en sittandes i bil med öppen förardörr och en utanför

Regelbunden service och underhåll

Få ut maximalt av din fjärrvärmecentral med ett serviceavtal för regelbunden och professionell service.

Person öppnar upp och tittar på fjärrvärmecentral

Uppdatera fjärrvärmecentralen

Normal livslängd för en central är 20-30 år. En äldre fjärrvärmecentral kan optimeras genom ett utbyte.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig