Hustak med solpaneler på med solnedgång i bakgrunden

Få betalt för företagets elproduktion

När du producerar mer solenergi än vad verksamheten använder kan du sälja överskottet till oss. Är du företagskund och vill teckna överskottsavtal? Kontakta våra företagssäljare.

Sälj överskottselen

Med egen solenergi sänker du verksamhetens elkostnader. När din producerade el överstiger den egna användningen kan du sälja överskottet till oss. Vi betalar för den el du matar ut på elnätet för andra att använda.

Kom igång

Anslut produktionsanläggning

Börja med att ansluta din produktion till elnätet där du bor, om du inte redan gjort det. Kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. De hjälper dig då med ett så kallat inmatningsabonnemang som bekräftar att du har en godkänd anläggning och uppfyller alla krav och regler. Din elmätare kan behöva bytas till en som mäter både användning och produktion timvis i anslutningspunkten. Detta görs kostnadsfritt av ditt nätbolag och därefter kan din el börja matas ut i elnätet.

Bli elhandelskund hos oss

Innan du kan börja sälja din överskottsproducerade el behöver du vara elhandelskund hos oss.
Teckna elavtal via formulär eller genom att kontakta våra företagssäljare.

Så stor blir ersättningen

Ersättningen följer det verkliga priset på elmarknaden per timme och du får alltid det pris som gäller för alla aktörer, stora som små. Din ersättning är ett viktat medelvärde av Nord Pools timvisa spotpris för ditt elområde, sammanvägt med din timvisa överskottsproduktion. Därtill sker ett avdrag i öre/kWh för vårt balansansvar och handelsavgifter. Utbetalning sker en gång om året.

Ersättning för överskottsproduktion av el
Ersättning per kWh inklusive momsFöljer rörligt elpris/timme

Tillsammans för hållbar elproduktion

Både företag och privatpersoner i Umeå producerar egen solenergi och säljer sitt överskott till oss. Vi har installerat solceller på vårt huvudkontor och i den hållbara stadsdelen Ålidhem. Solenergi är en del av framtiden.

Solen är en förnybar energikälla som aldrig tar slut, den kraften kan naturen själv återskapa.

Småskalig elproduktion är ett gott val för vår gemensamma framtid.

Med egen elproduktion genom solenergi kan du sänka dina energikostnader.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig