Vy över centrala byggnader i Umeå centrum

Installation av fjärrvärme för företag och förening

Så går anslutningen till

Generellt sett följer projektflödet denna struktur, även om det kan variera något beroende på om fjärrvärmeanslutningen endast handlar om fastighetsanslutning eller om huvudledningarna redan är på plats. Vi kan stödja dig genom hela processen, och du har möjlighet att själv utföra vissa moment om så önskas.

Fjärrvärme i Umeå

Vi erbjuder fjärrvärme i alla Umeås stadsdelar, samt Holmsund, Sävar, Bjurholm och Hörnefors.

PM innan anslutning

Här kan du ladda ner de PM som ska skickas in innan avtal för fjärrvärme eller fjärrkyla kan skrivas. Även våra bestämmelser för installation av fjärrvärme och fjärrkylacentraler hittar du här.

Person står intill vägg med instrument

Konvertering från el

Vill du konvertera från direktverkande el till vattenburen värme och fjärrvärme kan vi också hjälpa dig. Vi kan ta ansvar för hela kedjan – planera, upphandla, samordna, utföra själva arbetet och hantera återställningsarbetet.

Två personer arbetar intill en grävmaskin

Fjärrvärme och bredband

Inom vissa områden i Umeå kan vi även erbjuda bredband när vi installerar fjärrvärme. Installerar du både fjärrvärme och bredband samtidigt får du rabatt på den sammanlagda installationsavgiften.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig