Vad kostar fjärrvärme?

Alla uppvärmningsformer har en initial investeringskostnad och en löpande driftskostnad. Det gäller att väga samman dessa och inkludera miljöaspekter och bekvämlighet. Du kan lita på att priset för fjärrvärme är konkurrenskraftigt och följer både branschens och ekonomins utveckling.

Fjärrvärmepriset styrs uppåt och nedåt av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder.

Intäkter och kostnader

Förutom att fjärrvärmepriset kan förändras, kan även Umeå Energis intäkter från försäljning av el och elcertifikat från våra kraftvärmeverk gå upp eller ner. Våra kostnader är främst drift och underhåll av våra anläggningar, bränslekostnader samt kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.

Ju fler desto bättre

Det är positivt att fler och fler i Umeå väljer fjärrvärme som uppvärmningsform. Förutom att det bidrar positivt till vår gemensamma miljö så ger det även en positiv effekt på ditt pris.

Vi effektiviserar

Vi jobbar ständigt med att effektivisera genom teknikutveckling och optimering av verksamheten för att minimera prisökningar. Den viktigaste faktorn är att använda så billigt bränsle som möjligt för att producera värme.

Långsiktig prissättning

Vi är ett kommunalt bolag som ägs av alla Umeåbor, det gör att vi har ett extra stort ansvar att göra allt i vår makt för att hålla priserna nere. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och optimera. Våra kunder betalar ett pris för fjärrvärmen som ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ i Umeå. Vi strävar efter att ha en långsiktighet och en förutsägbarhet för fjärrvärmepriset. Jämfört med alternativa uppvärmningssätt, har fjärrvärmen en stabil prisutveckling som över tid är det bästa och mest trygga alternativet för kunden.

Prisförslag för anslutning och utbyte

Installation av fjärrvärme, fjärrkyla, närkyla och utbyte av central offereras separat eftersom varje installation är unik.

Prisavtal för fjärrkyla

Prissättningen för fjärrkyla sker enligt en prislista.

Prisavtal för fjärrvärme

Välj mellan Enkel, Aktiv eller Rörlig utifrån dina behov.

Prislista Markvärme

Prisavtal Markvärme baseras på lägre energipriser under sommaren, en mellanprisnivå under höst och vår samt högre energipriser under vintern. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t o m 31 december samma år. Priserna gäller från och med 2023-01-01.

Prislista Byggvärme

För nybyggnadsprojekt kan under vissa förutsättningar byggvärme användas. Kostnaden för byggvärme baserar på antalet förbrukade kWh (energipris). Inga kostnader tillkommer. Priser gäller fr.o.m. 2023-01-01

Prislista Klimatneutral Fjärrvärme

Pristillägg i kronor/MWh (exkl. moms)
22

Prislista Serviceavtal

Serviceavtalet omfattar funktionskontroll av din fjärrvärmecentral en gång vartannat år. Du kan också välja att inkludera kontroll av övriga tekniska installationer i din fastighets värme- och ventilationssystem samt extra servicebesök. Du väljer själv kostnadsnivå och omfattning på servicen.

Vid behov av service och reparation

Vi finns till hands när du har behov för service. Kostnaden för arbete utfört av tekniker baseras på timpris.

Logotyp "Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag"

Prisdialog för transparens

Årlig prisdialog skapar transparens i prissättningen av fjärrvärme

Tre devices som visar en dashboard

Förbrukning, avtal och fakturor

På Mina sidor kan du följa din energianvändning och kostnad, se fakturor och få översikt över dina avtal.

Dåva kraftvärmeverk

Lag stärker din ställning

Fjärrvärmelagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som levererar fjärrvärme, bland annat Umeå Energi.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig