Umeå Energis anläggning Graniten (panncentral för fjärrvärme och fjärrkyla på Ålidhem) upplyst i grönt

Prisvärd uppvärmning med fjärrvärme

Flera påverkansfaktorer

Fjärrvärmepriset styrs uppåt och nedåt av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder.

Intäkter och kostnader

Våra huvudsakliga kostnader inkluderar drift, underhåll, bränsle- och kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. Våra intäkter från försäljning av el och elcertifikat från våra kraftvärmeverk varierar över tid.

Ju fler desto bättre

Att många i Umeå väljer fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter är positivt. Det bidrar både till vår gemensamma miljö och ger den positiv effekt på ditt fjärrvärmepris.

Vi effektiviserar

Vi strävar ständigt efter effektivisering genom teknikutveckling och verksamhetsoptimering för att minimera prisökningar. Huvudmålet är att använda kostnadseffektivt bränsle för att generera värme.

Långsiktig prissättning

Anslutning och utbyte

Installation av fjärrvärme, fjärrkyla, närkyla och utbyte av central offereras separat eftersom varje installation är unik.

Fjärrvärme

Välj mellan Enkel, Aktiv eller Rörlig utifrån dina behov.

Fjärrkyla

Prissättningen för fjärrkyla sker enligt en prislista.

Markvärme

Prisavtal Markvärme baseras på lägre energipriser under sommaren, en mellanprisnivå under höst och vår samt högre energipriser under vintern. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t o m 31 december samma år. Priserna gäller från och med 2024-01-01.

Byggvärme

För nybyggnadsprojekt kan under vissa förutsättningar byggvärme användas. Kostnaden för byggvärme baserar på antalet förbrukade kWh (energipris). Inga kostnader tillkommer. Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01

Klimatneutral Fjärrvärme

Tillägg för klimatneutral fjärrvärme sker enligt prislista.

Pristillägg i kronor/MWh (exkl. moms)
22

Serviceavtal

Serviceavtalet omfattar funktionskontroll av din fjärrvärmecentral en gång vartannat år. Du kan också välja att inkludera kontroll av övriga tekniska installationer i din fastighets värme- och ventilationssystem samt extra servicebesök. Du väljer själv kostnadsnivå och omfattning på servicen.

Vid behov av service och reparation

Vi finns till hands när du har behov för service. Kostnaden för arbete utfört av tekniker baseras på timpris.

Logotyp "Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag"

Prisdialog för transparens

Årlig prisdialog skapar transparens i prissättningen av fjärrvärme

Tre devices som visar en dashboard

Förbrukning, avtal och fakturor

På Mina sidor kan du följa din energianvändning och kostnad, se fakturor och få översikt över dina avtal.

Dåva kraftvärmeverk

Lag stärker din ställning

Fjärrvärmelagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som levererar fjärrvärme, bland annat Umeå Energi.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig