Dåva kraftvärmeverk

Fjärrvärme- och fjärrkylelagen

Lagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som Umeå Energi som levererar fjärrvärme och fjärrkyla.

Fjärrvärmelagen (2008:263) trädde i kraft 1 juli 2008 i syfte att stärka kundens ställning. Enligt lagen måste all prisinformation om fjärrvärme finnas lättillgängligt för kunder och allmänhet. Det ska också finnas en förklaring hur priset bestäms.

Lagen ställer höga redovisningskrav på fjärrvärmebolagen och krav på att prisinformation ska finnas tillgänglig samt att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de får börja gälla.

Blir det förändringar av avtalsvillkor som är till nackdel för dig som kund, har du dessutom rätt till förhandling om villkoren inom tre veckor från det att du har fått meddelande om förändringen.

Fjärrvärmelagen hittar du hos Riksdagen

Fjärrkylelagen (2022:332) innehåller bestämmelser om mätning och fakturering och information om energianvändning.

Fjärrkylelagen hittar du hos Riksdagen

Publicerad: 06 mars 2023 08:26 av Umeå Energi AB