Ångerrätt

Du har inom 14 dagar rätt att frånträda ett avtal med oss, utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. För att utöva ångerrätten så behöver du bara skicka in vår ångerblankett innan ångerfristen gått ut. Du kan också kontakta oss för att få blanketten utskriven och hemskickad.

Ladda ner ångerblankett

Ångerrätt på avtal som påbörjats under ångerfristen

Om du önskat att elleveransen ska påbörjas redan under ångerfristen måste du ordna ett annat elhandelsföretag för din fortsatta elleverans om du ångrar avtalet med oss. Du riskerar annars att få ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag.

Den el som du hunnit använda fram till dess att du ångrar dig – kommer vi att fakturera.

Publicerad: 15 november 2023 14:24 av Umeå Energi AB