Ett utsnitt på en bokhylla full med färgglada böcker

Avtalsvillkor för konsument och näringsidkare

Elnät

Allmänna och särkilda villkor för näringsidkare och konsument

Bredband

Installation, abonnemang, trådlös access, svartfiber och ethernet

Fjärrvärme

Fjärrvärme, fjärrkyla, serviceavtal, serviceavtal och värmestyrning

Elavtal

Elavtal, överskottsel, och försäljning av el

Solceller

Särskilda villkor för både hyra och köp av solcellspaket

Fordonsladdning

Ladda hemma och ladda företag samt installation och tjänster

LoRa

Allmänna och särskilda villkor, tjänstespecifikation, servicenivåer och felhantering

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor