En hand i närbild som håller i en penna

Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi har gjort fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Avbrottsersättning

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott varat under en sammahängande period om minst tolv timmar.

Om du eller något i din bostad drabbas av skador på grund av strömavbrott kan du begära skadestånd.

Klagomål, medling och tvistlösning

Kontakta oss om du är missnöjd eller har klagomål. Önskar du en oberoende part finns instanser och myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning och omprövning. Här finns information om ångerrätt samt kontaktuppgifter till bland annat konsumentvägledning, allmänna reklamationsnämnden, energimarknadsinspektionen och energimyndigheten.

Reklamation

Om du inte är nöjd med en av våra produkter eller tjänster kan du reklamera via vårt formulär.

Fullmakt

Så fungerar det med fullmakt, ångerrätt, fullmaktsspärr och återkallande av fullmakt

Hantera fullmakter

Fullmaktens innebörd

En fullmakt ger ett ombud rätt att utföra handlingar i annans namn. Det vill säga, har du blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal och lämnat fullmakt till denna så innebär det att du har lämnat rättighet till den elhandelsleverantören att istället för dig utföra något åt dig. Det som de har rättighet att utföra istället för dig är vad som sägs i fullmakten.

Har du lämna fullmakt så gäller den fram till dess den återkallas av dig om inte annat angetts i fullmakten, vilket för det möjligt att använda fullmakten flera gånger om den inte har ett sista giltighetsdatum eller återkallats. Det är enbart den som lämnat fullmakten som har rätt att återkalla den.

Fullmakten används i syftet att det ska vara enklare för konsumenten att byta elhandelsleverantör. Fullmäktige använder först fullmakten till ditt elnätsbolag för att få anläggningsinformation som anläggningsID, nätområdesID, årsförbrukning och vilken elhandelsleverantör som du har i dagsläget. Efter svar från elnätsbolaget skickas fullmakten till din elhandelsleverantör för att kontrollera när du att fri att byta elhandelsleverantör och säga upp ditt elavtal, detta så att konsumenten inte ska bli drabbad av straffavgifter pga brutet elavtal i förtid.

Har du som konsument blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal samt lämnat en fullmakt som du kort efteråt ångrar så har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt på telefonförsäljning som börjar gälla från det att du mottagit bekräftelsen. Tänk på att du som är näringsidkare inte omfattas av distansavtalslagen. Önskar du använda dig av din ångerrätt så hittar du en text längre ner som du kan du mejla till den elhandelsleverantör som du ingått avtal med så får de bekräfta att avtalet är ångrat.

Published: 10 november 2022 12:59

5 min read

Lagar

Som kund till ett energibolag har du vissa rättigheter som regleras i ellagen.

Fjärrvärme- och fjärrkylelagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som levererar fjärrvärme.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor