En hand i närbild som håller i en penna

Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara kund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig om något inte fungerar som det ska, om du tycker att vi har gjort fel eller om du är missnöjd med våra tjänster.

Avbrottsersättning

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott varat under en sammahängande period om minst tolv timmar.

Om du eller något i din bostad drabbas av skador på grund av strömavbrott kan du begära skadestånd.

Klagomål, medling och tvistlösning

Kontakta oss om du är missnöjd eller har klagomål. Önskar du en oberoende part finns instanser och myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning och omprövning. Här finns information om ångerrätt samt kontaktuppgifter till bland annat konsumentvägledning, allmänna reklamationsnämnden, energimarknadsinspektionen och energimyndigheten.

Reklamation

Om du inte är nöjd med en av våra produkter eller tjänster kan du reklamera via vårt formulär.

Fullmakt

Så fungerar det med fullmakt, ångerrätt, fullmaktsspärr och återkallande av fullmakt. Vi förklarar begrepp och användningsområden.

Lagar

Som kund till ett energibolag har du vissa rättigheter som regleras i ellagen.

Fjärrvärme- och fjärrkylelagen hjälper dig som kund att ställa krav på företag som levererar fjärrvärme.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor