Porträtt av person i kontorsmiljö, två kollegor i bakgrunden samtalar

Avbrottsersättning

Avbrottsersättning efter elavbrott

Om du är utan el längre än 12 timmar får du från 1100 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

Exempel på olika situationer

Exempel 1

Exempel 2

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Det beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad med ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet (52 500 kr 2023) enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr. Procentsatsen varierar beroende på hur många dygn avbrottet varade. Avbrottstiden beräknas automatiskt och är inget som du behöver hålla koll på själv. Från den 1 januari 2023 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 1000 till 1100 kronor.

Avbrottsperiod i timmar och dygnErsättning i % av beräknad årlig nätkostnadMinimibelopp* i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar (> 0,5 dygn)12,5 %1100 kr
> 24 – ≤ 48 timmar (> 1 dygn)37,5 %2200 kr
> 48 – ≤ 72 timmar (> 2 dygn)62,5 %3300 kr
> 72 – ≤ 96 timmar (> 3 dygn)87,5 %4400 kr
> 96 – ≤ 120 timmar (> 4 dygn)112,5 %5500 kr
> 120 –≤ 144 timmar (> 5 dygn)137,5 %6600 kr
> 144 – ≤ 168 timmar (> 6 dygn)162,5 %7700 kr
> 168 – ≤ 192 timmar (> 7 dygn)187,5 %8800 kr
> 192 – ≤ 216 timmar (> 8 dygn)212,5 %9900 kr
> 216 – ≤ 240 timmar (> 9 dygn)237,5 %11 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar (> 10 dygn)262,5 %12 100 kr
> 264 – ≤ 288 timmar (> 11 dygn)287,5 %13 200 kr
Mer än 288 timmar (> 12 dygn)300,0 %14 300 kr

Skadeståndsersättning för privatpersoner

Om du eller något i din bostad drabbas av skador på grund av strömavbrott kan du begära skadestånd. Detta ska inte förväxlas med avbrottsersättningen du får om du har ett längre elavbrott. Du hittar lagparagrafen Ellag (1997:857) 11 kap, för skadestånd vid strömavbrott här, men kort sammanfattat kan du få ersättning om det har uppstått en skada på någon person eller på produkter. Skadan ska ha uppkommit på grund av säkerhetsbrist i el. Med säkerhetsbrist menas att elen inte är så säker som den kan förväntas vara, till exempel bristande elkvalitet, för hög eller för låg spänning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor