Fullmakt

En fullmakt ger ett ombud rätt att utföra handlingar i annans namn. Det som ombudet har rättighet att utföra istället för dig är vad som sägs i fullmakten, till exempel teckna eller säga upp avtal och anmäla flytt.

Innebörd och formkrav för fullmakter

Formkrav
En fullmakt behöver inte utformas på något specifikt sätt. Fullmakten har inga juridiska formkrav och kan utformas skriftligen eller muntligen. Skriftliga fullmakter kan ge en bättre tydlighet för alla parter.

Omfattning och underskrift
Fullmakten måste vara tydlig i vilka handlingar den fullmäktige får utföra å dina vägnar. Det ska tydligt framgå vem som ger fullmakten och vem som blir fullmäktige. Du ska underteckna fullmakten.

Giltighetstid
För tydlighetens skull bör det finnas angivna datum som fullmakten gäller från och till, alternativt att det framgår av fullmakten att det är en engångshandling eller begränsad handling som fullmäktige får utföra. Har du lämnat fullmakt och inte angett något slutdatum - eller på annat sätt begränsat fullmakten - gäller den fram till dess att den återkallas av dig, om inte annat angetts i fullmakten. Det är möjligt att använda fullmakten flera gånger om den inte har återkallats eller innehar ett sista giltighetsdatum. Det är enbart den som lämnat fullmakten som har rätt att återkalla den.

Begrepp som används i fullmakter

BegreppFullmaktsgivare eller huvudmanFullmäktig, ombud eller mellanmanTredjeman
BetydelseDen som lämnar fullmaktDen som får använda fullmakten Den som ingår i rättshandlingen med fullmaktsgivaren
ExempelKonsumentenElleverantör du tecknat avtal medFöretaget du är kund hos

Användningsområden för fullmakter

Byte av elhandelsleverantör

Fullmakten kan används i syfte att göra det enklare för dig att till exempel byta elhandelsleverantör. Det vill säga, har du blivit kontaktad av en telefonförsäljare, ingått ett avtal och lämnat fullmakt till denna så innebär det att du har lämnat rättighet till den elhandelsleverantören att istället för dig utföra något åt dig.

Fullmäktige (ditt nya elhandelsbolag) använder först fullmakten till ditt elnätsbolag för att få anläggningsinformation som anläggnings-ID, nätområdes-ID, årsförbrukning och vilken elhandelsleverantör som du har i dagsläget. Efter svar från elnätsbolaget skickas fullmakten till din nuvarande elhandelsleverantör för att kontrollera när du att fri att byta elhandelsleverantör och säga upp ditt elavtal, detta så att du som konsument inte ska bli drabbad av straffavgifter på grund avbrutet elavtal i förtid.

Delad tillgång till Mina sidor

Du kan ge fullmakt för någon annan att ha tillgång till den information som finns via Umeå Energis Mina sidor. Den som du ger fullmakt till blir då medkontohavare.

Bra att känna till om ångerrätt

Har du som konsument blivit kontaktad av en telefonförsäljare och ingått ett avtal samt lämnat en fullmakt som du kort efteråt ångrar så har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt på telefonförsäljning som börjar gälla från det att du mottagit bekräftelsen. Tänk på att du som är näringsidkare inte omfattas av distansavtalslagen.

Så går ett leverantörsbyte till

  • Det är alltid den framtida elhandelsleverantören som söker elleveransen på din anläggning genom att skicka ett meddelande till ditt elnätsbolag

  • Ditt elnätsbolag meddelar, förutsatt att allt är okej, din nya elhandelsleverantör att leverantörsbytet är godkänt och att de får elleveransen från önskat datum

  • Ditt elnätsbolag meddelar också din nuvarande elhandelsleverantör om att elleveransen kommer att upphöra på grund av leverantörsbyte

Enligt ellagen ska ett leverantörsbyte vara kostnadsfritt för elanvändaren. Eftersom det finns lagar och förordningar om hur ett leverantörsbyte ska gå till kan man inte ha två elhandelsleverantörer samtidigt, det vill säga ingen risk för dubbla elfakturor. Oavsett vald elhandelsleverantör får du fakturan för elnätskostnader av elnätsbolaget.

Spärra samtal

Om du vill spärra ditt telefonnummer för obeställda telefonsamtal kan du NIX-registrera ditt nummer kostnadsfritt.

Ångra tecknat avtal

Efter kontakt med telefonförsäljare, ingått avtal och lämnad fullmakt har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt.

Begär återkallande

Om inget sista giltighetsdatum angivits i fullmakten måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla.

Spärra fullmakt

Du kan begära att fullmakter utställda av dig inte längre ska vara giltiga hos oss genom en fullmaktsspärr.