Fullmakt

En fullmakt ger ett ombud rätt att utföra handlingar i annans namn. Det som ombudet har rättighet att utföra istället för dig är vad som sägs i fullmakten, till exempel teckna eller säga upp avtal och anmäla flytt.

Innebörd och formkrav för fullmakter

Begrepp som används i fullmakter

BegreppFullmaktsgivare eller huvudmanFullmäktig, ombud eller mellanmanTredjeman
BetydelseDen som lämnar fullmaktDen som får använda fullmakten Den som ingår i rättshandlingen med fullmaktsgivaren
ExempelKonsumentenElleverantör du tecknat avtal medFöretaget du är kund hos

Användningsområden för fullmakter

Byte av elhandelsleverantör

Delad tillgång till Mina sidor

Bra att känna till om ångerrätt

Så går ett leverantörsbyte till

Spärra samtal

Om du vill spärra ditt telefonnummer för obeställda telefonsamtal kan du NIX-registrera ditt nummer kostnadsfritt.

Ångra tecknat avtal

Efter kontakt med telefonförsäljare, ingått avtal och lämnad fullmakt har du enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt.

Begär återkallande

Om inget sista giltighetsdatum angivits i fullmakten måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla.

Spärra fullmakt

Du kan begära att fullmakter utställda av dig inte längre ska vara giltiga hos oss genom en fullmaktsspärr.