Fullmaktsspärr

Här kan du lämna din begäran att av dig utställda fullmakter inte längre ska vara giltiga hos oss och därmed så kommer vi att avvisa fullmakter som kommer att presenteras för oss framöver. bservera att en sådan spärr medför att du inte längre kan få hjälp av, varken Elhandelsföretag eller övriga företag, att som ombud få ut uppgifter hos oss avseende anläggning eller avtal, utan personligen måste kontakta oss för att efterfråga dessa uppgifter.

Den här spärren kan du när du vill ta bort genom att kontakta oss.