Återkalla fullmakt

En fullmakt gäller fram tills att den återkallas av dig eller om ett sista giltighetsdatum har angetts i fullmakten, vilket gör det möjligt att använda fullmakten flera gånger. Det är enbart den som lämnat fullmakten som har rätt att återkalla den.

Begäran om återkallande av fullmakt

Önskar du återkalla en fullmakt kan du mejla nedanstående text till den elhandelsleverantör som du lämnat fullmakt till som då får bekräfta att fullmakten numera är ogiltig. Det är även fullmaktsgivarens ansvar att informera eventuella mottagare av fullmakten om att den har återkallats.

Jag, Namn, vill härmed återkalla den fullmakt som jag lämnat till er tidigare. Jag vill att ni bekräftar till mig att ni makulerat fullmakten.
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnummer
Postadress
Mejladress

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB