Logotyp "Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag"

Årlig prisdialog skapar transparens i prissättningen av fjärrvärme

För att skapa öppenhet och förtroende i prissättningen av fjärrvärme, sätts vårt fjärrvärmepris tillsammans med våra kunder i den årliga prisdialogen. Allt för att ge dig som kund möjlighet att vara med och påverka och på så sätt få en mer förutsägbar prisutveckling med tidiga aviseringar om prisförändringar.

Tillsammans med ett antal representanter för våra företagskunder, går vi igenom de delar som påverkar fjärrvärmens prissättning, nuläge, och framtid. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Dialogen mynnar ut i en lokal prisändringsmodell som sedan prövas centralt. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring för det kommande året och en prognos för de följande två åren. Även vår prispolicy tas upp samt vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Prisdialogen är ett samarbete mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta, som en kontaktyta mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Vill du läsa mer om hur arbetet kring prisdialogen fungerar och vilka som är medlemmar? Här kan du också se vår prisändringmodell samt tidigare samrådsprotokoll. Läs mer på prisdialogen.se.

Är du intresserad av att delta i prisdialogen? Välkommen att kontakta oss.

Publicerad: 30 mars 2023 10:16 av Umeå Energi AB