Miljö och ekonomi

Fjärrvärme är ett sätt att minska effekterna av vår konsumtion. Ju mer vi kan använda igen, desto mindre blir klimatavtrycket. Av det restavfall som inte kan eller bör återvinnas producerar vi värme, kyla och el.

Cirkulärt

Fjärrvärme är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser.

Gemensam värmekälla

Dåva är ett av världens mest energieffektiva och miljöanpassade kraftvärmeverk.

Lokal energiåtervinning

Värme och el av restprodukter från samhälle och skogsbruk.

Energiåtervinning

Vi utvinner energi ur restavfall på ett miljösäkert sätt. På kort sikt tar vi hand om det som annars skulle gå förlorat. På lång sikt behöver vi alla verka för att minimera avfallet.

Fjärrvärme för miljö och ekonomi

Fjärrvärme är det bästa valet för flerbostadshus i Umeå.

Fjärrvärmens ekonomi i kommersiella lokaler
Orangea höstlöv

Fotograf: Johan Gunséus

Cirkulär ekonomi i praktiken

Cirkulär ekonomi, där restprodukter från samhällets produktion och konsumtion går att återanvända, återvinna eller utvinna energi ur utan att skada miljön är en kärnfråga för oss. Fjärrvärme cirkulerar resurser som annars skulle gå förlorade.

Kvällsvy över Dåva kraftvärmeverk

Gemensam värmekälla

De två kraftvärmeverken på Dåvaområdet är hjärtat i Umeås fjärrvärmeförsörjning och Norrlands största kraftvärmeverk baserat på fasta bränslen.Genom att producera värme i stora, väl underhållna anläggningar med höga krav på rökgasrening, kompetent driftpersonal och hög tillgänglighet får vi en betydligt mindre miljöpåverkan i jämförelse med att var och en skulle elda på egen hand med dålig eller ingen rening av utsläppen.

Vy över Umeå älv vintertid och strandkant med båtar, hus och kyrka, rosa himmel

Lokal energiåtervinning

Utan fjärrvärme skulle mycket avfall gå till spillo. Vi tar tillvara resurser som inte kan återvinnas, som blir till värme för tusentals Umeåbor. Värmen är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåborna med fler skapar.

Energikällor

Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad i form av avfall och restprodukter från skogsindustrin.

Bra för din plånbok

Fjärrvärmepriset är långsiktigt stabilt och konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ.

Minskade utsläpp

Utan fjärrvärme i Umeå skulle två gånger så mycket klimatpåverkande gaser släppas ut, visar Profus undersökning.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig