Fjärrvärmens ekonomi i kommersiella lokaler

Vi är Umeåbornas eget energibolag vilket ställer extra stora krav på oss att göra allt för att hålla våra priser nere. Vi arbetar därför kontinuerligt med att effektivisera och optimera.

Graf över uppvärmningskostnader i Umeå

Kostnad för flerbostadshus i Umeå

Som du kan se i grafen intill ligger vi riktigt bra till jämfört med övriga uppvärmningslösningar i Umeå, räknat på förbrukningen av 1 000 MWh i ett flerbostadshus. Ju fler som ansluter sig till fjärrvärmen desto billigare blir det också, så kliver du också in kan vi pressa priserna ytterligare gentemot de mindre klimatvänliga alternativen, vilket förstås också är bra för Umeås luft och miljö.

Grafen visar kostnad i kronor per år för flerbostadshus med elanvändning om 1 000 MWh i Umeå.

Framtidssäkrad uppvärmning för din fastighet

Väljer du fjärrvärme för din fastighet vet du att du får ett framtidssäkrat system som är bra för din ekonomi, dina hyresgäster och Umeås miljö. Det oberoende undersökningsföretaget Profu gjorde 2015 en undersökning som visade att i flerbostadshus i Umeå är fjärrvärme det bästa valet utifrån såväl ekonomi som miljö. Och som Umeåbornas eget energibolag jobbar vi ständigt med att effektivisera och optimera vår verksamhet för att ge våra kunder låga och stabila priser.

Varmt välkommen in i fjärrvärmegemenskapen!