Prisavtal fjärrkyla

Prissättningen för fjärrkyla sker enligt en prislista. Din kostnad baseras på effekt, energi och flöde. Vi förklarar.

Betala för det du nyttjar

Du får en tilldelad effekt som baseras på föregående år användning. Du betalar alltså för det du nyttjar.

Lägre pris vintertid

Energipriset är uppdelat i två perioder - sommar och vinter. Det ger dig möjlighet att nyttja fjärrkyla till lägre pris vintertid.

Löper tills vidare

Avtalet löper tills vidare utan behov av omförhandling. Enklare avtalshantering - mindre administration och tidsåtgång för dig.

Räkna hem effektiviseringar

Effektiviseringsåtgärder i din anläggning resulterar i lägre tilldelad effekt.

Ett tårtdiagram som visar prismodellens för fjärrkylas tre delar; effektpris, energipris och flödespris

Prismodellens upplägg

Tvår gröna pilar som pekar åt höger som representerar effektpris

Effektpris ~ 60 % av din kostnad

Gul snöflinga som representerar energipris

Energipris ~ 30 % av din kostnad

Två ljusblå vågliknande linjer ovanför varandra. De representerar flödespris.

Flödespris ~ 10 % av din kostnad

Prislista för fjärrkyla

Prislistan för fjärrkyla tar upp gällande priser för effekt, energi och flöde.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig