Närkyla för företag

Med Närkyla löser du ditt kylbehov – och sparar värme samtidigt

Närkyla

Koppla på Närkyla till din fjärrvärme och få både den kyla och värme du önskar i din fastighet. Det är en kostnadseffektiv lösning där där du slipper stora kostnader för borrhål och istället utnyttjar fjärrvärmens returledning för att producera kyla.

Närkyla löser ditt kylbehov

Närkyla är ett smart sätt att lösa ditt kylbehov om du redan har fjärrvärme installerat i din fastighet. Du nyttjar din befintliga lösning och får den kyla du behöver. Värmen som sedan genereras genom närkylan är din egen – behöver du inte den kan överskottet tas tillvara på fjärrvärmenätet.

  • Enkel lösning utan stora ingrepp – nyttjar befintligt system

  • Dimensioneras efter ditt kylbehov

  • Spara pengar genom minskade värmekostnader

  • Vi ser till att anläggningen och köldmediet fungerar som det ska

  • Lång livslängd

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig