En persons fötter och händer intill en yogamatta

IKSU Spa valde Närkyla

Umeå Energi har tillsammans med Balticgruppen och IKSU skapat en totallösning för IKSU Spa, som avfuktar luften i badavdelningen och kyler träningslokalerna.

Lösningen tar också hand om restvärmen och använder den till uppvärmning av pool och tappvarmvatten. Värme som IKSU inte behöver skickas ut i fjärrvärmenätet och kommer andra kunder till del.

Fastighetsförvaltaren Balticgruppen och hyresgästen IKSU kontaktade Umeå Energi med en idé om förbättring av inomhusklimatet kombinerat med hållbar energiåtervinning. För att hjälpa IKSU och Balticgruppen tog Umeå Energi fram en ny tjänst, Närkyla. Umeå Energi tillhandahåller kyla och värme samt sköter ägarskap, drift, övervakning och underhåll av installationen, som är den första i sitt slag i Umeå.

– Vi kunde ta bort energislukande maskiner som gick på direktel och fick en miljöanpassad anläggning, säger Tore Klingberg, driftingenjör på Balticgruppen.

Lönsamt och flexibelt

Med avtalet löser Umeå Energi också IKSU:s investeringsbehov och framtida underhållskostnader.

– Vårt kylsystem är nu mer kostnadseffektivt och det är smidigt att vi abonnerar anläggningen och köper driften av Umeå Energi. Vi ser också att inomhusklimatet är torrare och risken för fuktskador mindre, säger Bo Andersson, fastighetschef på IKSU.

– Ett bra exempel på hur vi kan arbeta som leverantör av totallösningar, säger Johan Brändström, avdelningschef på affärsområde Värme på Umeå Energi.

Goda resultat

Projektör och konstruktör av kyl- och värmesystemet på IKSU Spa är Energy Machines, som skapar integrerade energisystem som reducerar energikostnader.

– Det var en utmaning att koppla vårt system till Umeå Energis fjärrvärmenät, men nu fungerar det jättebra. Många anläggningar som har både kyl- och värmebehov skulle kunna göra stora kostnads- och miljöbesparingar med en liknande lösning, säger Thomas Göransson, affärschef på Energy Machines.

Läs mer om Närkyla via fjärrvärme

Publicerad: 30 mars 2023 09:44 av Umeå Energi AB