Serviceavtal för företag

Du som äger en lokal eller ett flerfamiljshus kan ta del av vårt serviceavtal för fjärrvärme.

Serviceavtal

Avtalet ger dig optimerad driftsäkerhet, driftsekonomi, livslängd och komfort, tack vare regelbunden och professionell service. Du får tillgång till bästa möjliga tekniska kompetens, och om något fel uppstår är hjälpen bara ett samtal bort.

Få ut maximalt av din fjärrvärmecentral

Serviceavtalet omfattar funktionskontroll av din fjärrvärmecentral en gång vartannat år. Du kan också välja att inkludera kontroll av övriga tekniska installationer i din fastighets värme- och ventilationssystem samt extra servicebesök. Du väljer själv kostnadsnivå och omfattning.

Detta ingår i Serviceavtalet

 • Tillgång till jourtelefon dygnet runt. 

 • Servicebesök en gång vartannat år.

 • Vid besöket görs funktionskontroll av bland annat värmeväxlare, pumpar, ventiler och expansionskärl.

 • Vid behov rengörs filter på primär/sekundär sida.

 • I fall du önskar utförs utbyten av skadade eller förslitna delar. Offereras separat.

 • Akut felavhjälpning påbörjas inom åtta timmar. Vid akut utryckning debiteras timpris samt kostnad för material.

 • Rabatt på arbetskostnad (ord. arbetstid 07-16)

 • Om service av ventilation valts görs en funktionskontroll och filter byts. Filter tillhandahålls av kunden.

 • Avstämning med kunden vid servicebesöket.

 • Möjlighet att beställa tilläggstjänster, t ex energiutredning, termografering eller reservdelar.

 • Serviceprotokoll lämnas på utfört arbete.

Prislista Serviceavtal

Avgiften baseras på din abonnerade effekt

Abonnerad effektPris från (exkl. moms)
Upp till och med 40 kW149 kronor/månad
Upp till och med 100 kW199 kronor/månad
Över 100 kW249 kronor/månad

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig