Två personer med skyddsutrustning arbetar i industrilokal

Fjärrkyla för företag

Ersätter egen kylmaskin

Likt fjärrvärmen kan du ha ett bullerfritt, bekvämt och sunt inomhusklimat samt hög driftsäkerhet året runt. Dessutom är det minimalt med underhåll. Det finns mycket som alstrar värme, såsom datorer, servrar, maskiner och människor. Fjärrkylan är då ett riktigt bra alternativ eftersom du slipper miljöfarliga freoner och bekymret med att underhålla en egen kylmaskin, samtidigt som du får en ekonomiskt fördelaktig lösning.

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Kylan distribueras ut till användarna via stora välisolerade underjordiska rör. Våra stora värmepumpar vid Ålidhemsanläggningen i Umeå producerar både värme och kyla. Under sommaren produceras kylan i en så kallad absorbtionskylmaskin på 5 MW och en ackumulatortank för kylvatten balanserar topparna i den ökande efterfrågan under riktigt heta sommardagar. Med fjärrkyla får du ett behagligt inomhusklimat året om och du slipper i princip allt buller eftersom kylningen sker centralt i Umeå Energis produktionsanläggning.

Illustration över relationen mellan produktion och installation av fjärrkyla

Prisvärt och bra för miljön

Den största fördelen med fjärrkyla är det fina inomhusklimatet och den minimerade miljöpåverkan som din kylning orsakar jämfört med om du ska driva en egen kylanläggning. Fjärrkyla har också samma smarta stordriftsfördelar som fjärrvärmen vilket innebär hög driftsäkerhet utan att du behöver ha en egen servicetekniker. Du slipper dessutom den initiala maskininvesteringen eftersom själva kylningen sker i Umeå Energis stora produktionsanläggningar och den kylväxlare du behöver är en förhållandevis liten maskin.

Här finns fjärrkyla

Fjärrkylanätet i Umeå startar vid våra kylproduktionsanläggningar på Graniten, mitt emot Ålidhemsverket. Utbyggnaden styrs av efterfrågan. Finns intresse kan även andra områden bli aktuella. När vi ändå gräver för fjärrkyla bygger vi ut och gör bredbandsnätet tillgängligt för fler.

Universitets-/sjukhusområdet

Ledningen till Umeå universitet och Norrlands Universitetssjukhus går via Gösta Skoglunds väg och Petrus Laestadius väg, innan den via en bergtunnel passerar Hamrinsberget mot centrala Umeå.

Mariehem

Fjärrkylaledningen följer Kolbäcksvägen och levererar fjärrkyla från Graniten till bland annat Sveriges Radio och Gymnastikens Hus.

Ersbodaområdet

Vid SVT/Biltema har vi en absorptionskylmaskin som förser Ersboda/Mariedal-nätet med fjärrkyla. Nätet är byggt längs Formvägen och försörjer kvarteret Singeln/Formen men försörjer även bland annat handelsområdet i kvarteret Länken (Willys/XXL/Jula).

Mariedal

Fjärrkylaledningen går parallellt med Formvägen, mellan MIO i väst och Bowlinghallen i öst.

Öst på stan

Från Hamrinsberget går fjärrkylenätet via Östermalm och ned till älven vid Konstnärligt Campus. Därefter tar det sig genom Öst på stan via Östra Fängelsegatan, Storgatan, Kungsgatan och Västra Kyrkogatan mot Umeå centrum.

Umeå centrum

De senaste utbyggnaderna är den del av nätet som börjar vid vårdcentralen på Ridvägen, där är även en ny kylmaskin placerad för att förstärka produktionen vid extra varmt väder. Ledningen fortsätter förbi E4:an, Dunkersgatan, Sveagatan och Västra norrlandsgatan, och avslutas framme vid Rådhusesplanaden.

PM innan anslutning

Här kan du ladda ner PM som ska skickas in innan avtal för fjärrvärme eller fjärrkyla kan skrivas. Även våra bestämmelser för installation av fjärrvärme och fjärrkylacentraler hittar du här.

Vanliga frågor

Vi besvarar dina vanligaste frågor om fjärrkyla

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig