Vår ledning och styrelse

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), som i sin tur ägs i sin helhet av Umeå kommun. Umeå kommunfullmäktige utser Umeå Energis styrelse för fyra år i taget.

Ledning Umeå Energi

Jan_Ridfeldt

Jan Ridfeldt

Vd & Koncernchef
Umeå Energi AB

Jan.Ridfeldt@umeaenergi.se
076-133 03 05

Jan_Eriksson

Jan Eriksson

Chef Elnät
Vd Umeå Energi Elnät AB

jan.eriksson@umeaenergi.se
070-695 02 21

Carina_Fält

Carina Fält

Marcus_Hedman

Marcus Hedman

Lisa_Lydemar

Lisa Lydemar

Mats_Berggren

Mats Berggren

Sara Jonsson

Sara Jonsson

tf Chef Affärsstöd och utveckling

sara.jonsson@umeaenergi.se
072-238 09 98

Styrelse Umeå Energi

Emma Vigren

Emma Vigren (S)

Styrelseordförande
Umeå Energi AB

emma.vigren@umea.se
070-237 53 37

Gunilla Berglund

Gunilla Berglund (M)

Vice styrelseordförande
Umeå Energi AB

gunilla.berglund@umea.se
070-525 53 59

Jörgen-Boström

Jörgen Boström (S)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

jorgen@umefoto.se
0733-69 59 50

Jan-Olov_Carlsson

Jan-Olov Carlsson (V)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

cjanolov@gmail.com
070-576 90 32

Lars_Hammarstedt

Lars Hammarstedt (S)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

lars.hammarstedt@mail.se
070-309 99 49

Åsa Lundmark

Åsa Lundmark (S)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

asa-lundmark@hotmail.com
076-100 95 22

Alireza Mosahafi

Alireza Mosahafi (M)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

Alireza.mosahafi@umea.se
070-678 82 87

Birgitta_Nordvall

Birgitta Nordvall (KD)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

birgitta.nordvall@vll.se
070-278 58 10

Nils Erik Pettersson

Nils Erik Pettersson (MP)

Styrelsemedlem
Umeå Energi AB

nils-erik.pettersson@umea.se
070-595 97 55

Birgitta Persson Ståhl

Birgitta Persson Ståhl (S)

Torbjörn_Wennebro

Torbjörn Wennebro (C)

Roger_Bertilsson

Roger Bertilsson (SEKO)

Facklig representant styrelse
Umeå Energi AB

roger.bertilsson@umeaenergi.se
070-649 64 29

Jörgen_Carlsson

Jörgen Carlsson (Ledarna)

Facklig representant styrelse
Umeå Energi AB

jorgen.carlsson@umeaenergi.se
070-348 48 65

Anna Olofsson

Anna Olofsson (Vision)

Facklig representant styrelse
Umeå Energi AB

anna.olofsson@umeaenergi.se
070-270 81 74

Curt_Sjöstedt

Curt Sjöstedt (SACO)

Facklig representant styrelse
Umeå Energi AB

curt.sjostedt@umeaenergi.se
070-666 39 76