Vår ledning och styrelse

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF), som i sin tur ägs i sin helhet av Umeå kommun. Umeå kommunfullmäktige utser Umeå Energis styrelse för fyra år i taget.

Ledning Umeå Energi

Bild_Jan_Ridfeldt

Jan Ridfeldt

Jan_Eriksson

Jan Eriksson

Carina_Fält

Carina Fält

Marcus_Hedman

Marcus Hedman

Lisa_Lydemar

Lisa Lydemar

Mats_Berggren

Mats Berggren

Bild_elin_pietroni

Elin Pietroni

Styrelse Umeå Energi

Emma Vigren

Emma Vigren (S)

Gunilla Berglund

Gunilla Berglund (M)

Jörgen-Boström

Jörgen Boström (S)

Jan-Olov_Carlsson

Jan-Olov Carlsson (V)

Lars_Hammarstedt

Lars Hammarstedt (S)

Åsa Lundmark

Åsa Lundmark (S)

Alireza Mosahafi

Alireza Mosahafi (M)

Birgitta_Nordvall

Birgitta Nordvall (KD)

Nils Erik Pettersson

Nils Erik Pettersson (MP)

Birgitta Persson Ståhl

Birgitta Persson Ståhl (S)

Torbjörn_Wennebro

Torbjörn Wennebro (C)

Jörgen_Carlsson

Jörgen Carlsson (Ledarna)

Sebastian Brandt (SEKO)

Sebastian Brandt (SEKO)

Anna Olofsson

Anna Olofsson (Vision)

bild_jennica_viksten

Jennica Viksten (SACO)