Umeälven och Väven i motljus.

Vår ekonomi

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen202320222021
Omsättning (exkl. aktiverat arbete för egen räkning), Mkr169917261581
Rörelseresultat, Mkr106164154
Resultat efter finansnetto, Mkr65132112
Investeringar, Mkr278339242
Balansomslutning, Mkr457745964418
Antal anställda, st400387414
Räntabilitet på totalt kapital, % 2,43,73,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,14,74,3
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 3,57,26,3
Soliditet, %404142
Genomsnittlig skuldränta, %1,61,31,4
Energiomsättning Värme GWh 916869933
Energiomsättning El GWh219020842135
Högsta kreditbetyget, AAA, från Dun & Bradstreet

Kreditbetyg