Centrala Umeå vid älven i kvällsljus sommartid

Vår ekonomi

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen202220212020
Omsättning (exkl. aktiverat arbete för egen räkning), Mkr17261581 1319
Rörelseresultat, Mkr16415482
Resultat efter finansnetto, Mkr13211233
Investeringar, Mkr339242234
Balansomslutning, Mkr459644184295
Antal anställda, st387414401
Räntabilitet på totalt kapital, % 3,73,61,9
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,74,32,3
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 7,26,31,9
Soliditet, %414240
Genomsnittlig skuldränta, %1,31,41,4
Energiomsättning Värme GWh 869933782
Energiomsättning El GWh208421352069
Högsta kreditbetyget, AAA, från Dun & Bradstreet

Kreditbetyg