Centrala Umeå vid älven i kvällsljus sommartid

Vår ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi Umeås föreningsliv samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen202120202019
Omsättning (exkl. aktiverat arbete för egen räkning), Mkr1581 13191540
Rörelseresultat, Mkr15482187
Resultat efter finansnetto, Mkr9533156
Investeringar, Mkr242234258
Balansomslutning, Mkr441842954384
Antal anställda, st414401393
Räntabilitet på totalt kapital, % 3,61,94,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,32,35,1
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 6,31,98,7
Soliditet, %424039
Genomsnittlig skuldränta, %1,41,41,6
Energiomsättning Värme GWh 933782900
Energiomsättning El GWh213520692164

Kreditbetyg

Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB