Centrala Umeå vid älven i kvällsljus sommartid

Vår ekonomi

Att Umeå Energi går bra är bra för hela Umeå. Vi ger Umeåborna stabila leveranser av el, värme och bredband och investerar våra vinster i Umeås infrastruktur. Dessutom sponsrar vi Umeås föreningsliv samt stöttar flera skolprojekt.

Ekonomiskt resultat, nyckeltal

Umeå Energi-koncernen202220212020
Omsättning (exkl. aktiverat arbete för egen räkning), Mkr17261581 1319
Rörelseresultat, Mkr16415482
Resultat efter finansnetto, Mkr13211233
Investeringar, Mkr339242234
Balansomslutning, Mkr459644184295
Antal anställda, st387414401
Räntabilitet på totalt kapital, % 3,73,61,9
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4,74,32,3
Räntabilitet på justerat eget kapital, % 7,26,31,9
Soliditet, %414240
Genomsnittlig skuldränta, %1,31,41,4
Energiomsättning Värme GWh 869933782
Energiomsättning El GWh208421352069

Kreditbetyg

Umeå Energi har det högsta kreditbetyget, AAA, från Bisnode samt högsta kreditvärdighet från UC. Betygen visar att vi är ett stabilt företag, som visat stabilitet över tid och har en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.

Publicerad: 11 april 2023 08:58 av Umeå Energi AB