Bild över Umeå

Elnätspriser

För dig som bor i Umeåområdet

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Avgift för din säkring 2022/2023

Mätarsäkringens storlekPris kr/år
16 A lägenhet *916 kr/år (733 kr/år exkl. moms)
16 A2 301 kr/år (1 841 kr/år exkl. moms)
20 A3 445 kr/år (2 756 kr/år exkl. moms)
25 A4 298 kr/år (3 438 kr/år exkl. moms)
35 A5 803 kr/år (4 642 kr/år exkl. moms)
50 A8 501 kr/år (6 801 kr/år exkl. moms)
63 A11 903 kr/år (9 522 kr/år exkl. moms)
80 A16 864 kr/år (13 491 kr/år exkl. moms)
100 A21 181 kr/år (16 945 kr/år exkl. moms)
125 A28 128 kr/år (22 502 kr/år exkl. moms)
160 A34 453 kr/år (27 562 kr/år exkl. moms)
200 A44 900 kr/år (35 920 kr/år exkl. moms)

Överföringsavgift 2022/2023

Överföringsavgift: 19,1 öre/kWh (15,3 öre/kWh exkl. moms) Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.

Energiskatt

Energiskatt med Norrlandsavdrag: 33 öre/kWh (26,4 öre/kWh exkl. moms) tillkommer. Norrlandsavdrag på Energiskatten sker per automatik till våra konsumenter. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift med 39,20 kr/år exklusive moms.

16 A Lägenhet *

* Avgiften 16 A lägenhet (anges 16l A på fakturan och på Mina Sidor) gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkringar med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang. Ett av dessa tre abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Avgift för din effekt 2022/2023

Effektkund lågspänning 0,4 kVPris exkl moms
Fast avgift7 700 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW)550 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars6,5 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året4,6 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt75 kr/kVar/år
Övriga avgifter som tillkommer
Elsäkerhetsavgift11,10 kr/år
Nätövervakningsavgift4,35 kr/år
Elberedskapsavgift39,20 kr/år
Summa övriga avgifter54,65 kr/år
Effektkund högspänning 11 kVPris exkl moms
Fast avgift23 000 kr/år
Effektavgift396 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars3,2 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året2,5 öre/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt792 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift905 kr/år
Övrigt: Nätövervakningsavgift870 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift2 129 kr/år

Effektabonnemang

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring.

Moms och energiskatt tillkommer

Momsen är 25%. Energiskatt tillkommer.

Nyanslutning till elnätet - för serviser till 25 A

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

AvståndPris
0-199 m44 375 kr (35 500 kr exkl. moms)
200-599 m44 375 kr + 381,25 kr/meter (35 500 kr + 305 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m196 875 kr + 908,75 kr/meter (157 500 kr + 727 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m742 125 kr + 526,25 kr/meter (593 700 kr + 421 kr/meter exkl. moms)

Anslutningsavgifter

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet (exkl. moms). En anslutning på 700 meter kostar: 157 500 kronor + 100x727 kronor/meter = 230 200 kr

För privatpersoner som betalar inklusive moms innebär det följande kostnader för 700 meter: 196 875 kr + 100*908,75 kr (90 875 kr) = 287 750 kr

Tillfällig anslutning och byggström

Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan.

Säkringens StorlekMätsystemPris inkl. moms
Upp t.o.m 63 ADirektmätning4 625 kr (3 700 kr exkl. moms)
Fr. om 80 AStrömtrafomätning6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)

Ersättning för nätnytta

Kan även kallas ersättning för lokalt inmatad el till elnätet, energiersättning eller nätnyttoersättning.

Som mikroproducent med egen elproduktionsanläggning har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el till elnätet. Du som bor inom Umeå Energis elnätsområde och producerar egen el får energiersättning från Umeå Energi Elnät.

Ersättningen ska motsvara värdet av att el produceras lokalt, det vill säga att det är kort avstånd mellan elproduktionsanläggningen och elanvändningen. Ersättningen baseras på minskade energiförluster under transport och sänkta avgifter tack vare kortare transport av elen.

Ersättningsnivån avgörs av elnätsföretagets minskade kostnader och varierar därför mellan olika företag. Ersättningen - ”Energiersättning Mikroproduktion” på din faktura - betalas ut årsvis, i januari för det år som gått. Ersättningen blir ett tillgodobelopp som betalas ut till dig. Kontakta oss gärna för utbetalning direkt till ditt bankkonto.

Energiersättning: 3,6 öre/kWh exkl. moms (4,5 öre/kWh inkl. moms, endast till momsskyldiga)

Den el som du producerar i din elproduktionsanläggning och inte använder själv kan du sälja till ett elhandelsbolag som överskottsproduktion.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se