Två personer i varselkläder tar sig fram på skoter under elledningar i vinterlandskap

Elnätspriser i Umeå

Villa och lägenhet

Kostnaden för din anslutning till elnätet består av en fast och en rörlig avgift. Säkringsavgiften avgörs av säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som du kan ta ut vid ett och samma tillfälle. För varje använd kilowattimme (kWh) betalar du en rörlig överföringsavgift.

Fast avgift för din säkring

Mätarsäkringens storlekPris inklusive momsPris exklusive moms
16 A lägenhet *949 kronor/år759 kronor/år
16 A2 383 kronor/år1 906 kronor/år
20 A3 568 kronor/år2 854 kronor/år
25 A4 450 kronor/år3 560 kronor/år
35 A6 009 kronor/år4 807 kronor/år
50 A8 804 kronor/år7 043 kronor/år
63 A12 326 kronor/år9 861 kronor/år
80 A17 464 kronor/år13 971 kronor/år
100 A21 934 kronor/år17 547 kronor/år
125 A29 128 kronor/år23 302 kronor/år
160 A35 678 kronor/år28 542 kronor/år
200 A46 496 kronor/år37 197 kronor/år

*Avgift 16 A lägenhet (16l A på faktura och Mina Sidor) gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheten ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till gemensam servisledning om minst tre abonnemang, varav ett abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa. Enfas-abonnemang med mätarsäkring till och med 25 A faktureras som 16 A lägenhet eller 16 A.

Rörlig överföringsavgift för använd el

Energiskatt till staten

Företag och industri

Kostnaden för din anslutning till elnätet består av en fast och en rörlig avgift. Effektabonnemang kan vara aktuellt för verksamheter med stort elbehov och innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, oavsett mätarsäkring. För varje använd kilowattimme (kWh) betalar du en rörlig överföringsavgift.

Effektabonnemang lågspänning 0,4 kV

Effektkund lågspänning 0,4 kVPris exklusive moms
Fast avgift8 000 kronor/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW)594 kronor/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars6,6 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året4,7 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt78 kronor/kVar/år
Pris exklusive moms
Elsäkerhetsavgift11,10 kronor/år
Nätövervakningsavgift4,35 kronor/år
Elberedskapsavgift39,20 kronor/år
Summa övriga avgifter54,65 kronor/år

Effektabonnemang högspänning 11 kV

Effektkund högspänning 11 kVPris exklusive moms
Fast avgift23 800 kronor/år
Effektavgift412 kronor/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars3,3 öre/kWh
Överföringsavgift, övriga året2,6 öre/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt820 kronor/kW/år
Överuttag reaktiv effekt57 kronor/kVar/år
Pris exklusive moms
Elsäkerhetsavgift905 kronor/år
Nätövervakningsavgift870 kronor/år
Elberedskapsavgift2 129 kronor/år
Summa övriga avgifter3 904 kronor/år

Nyanslutning till elnätet - för serviser till 25 A

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten. Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01.

AvståndPris
0-199 m50 000 kr (40 000 kr exkl. moms)
200-599 m50 000 kr + 427,5 kr/meter (40 000 kr + 342 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m221 000 kr + 1012,5 kr/meter (176 800 kr + 810 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m828 500 kr + 593,25 kr/meter (662 800 kr + 475 kr/meter exkl. moms)

Anslutningsavgifter

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

Räkneexempel

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet (exkl. moms). En anslutning på 700 meter kostar: 176 800 kronor + 100x810 kronor/meter = 257 800 kr

Tillfällig anslutning och byggström

Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01.

Säkringens StorlekMätsystemPris inkl. moms
Upp t.o.m 63 ADirektmätning4 625 kr (3 700 kr exkl. moms)
Fr. om 80 AStrömtrafomätning6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)

Ersättning för nätnytta

Kan även kallas ersättning för lokalt inmatad el till elnätet, energiersättning eller nätnyttoersättning.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.