Elnätstjänster

Vi hjälper dig med trädbevakning, kabelfelsökning och ledningsanvisning.

Trädbevakning

För dig som ska ta ner träd nära elledningar.

Kabelfelsökning

Om elen inte fungerar som den ska.

Ledningsanvisning

Vi märker ut nedgrävda el-, fiber- och fjärrvärmeledningar innan du gräver.

Bild på björkar

Trädbevakning

Om du ska ta ned träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Kontakta oss via formuläret nedan så kan vi bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar.

Bild på två personer som lägger ner kabel

Kabelfelsökning

Fungerar inte elen som den ska? Det kan bero på att du har trasiga elkablar. Kontakta oss så hjälper vi dig med kabelfelsökning.

Bild på anställd som kollar kablar i marken

Ledningsanvisning

Vill du att vi märker ut nedgrävda el-, fiber- och fjärrvärmeledningar där du har tänkt att gräva. Då slipper du riskera att gräva av viktiga ledningar.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se