Elnätstjänster

Vi hjälper dig med trädbevakning, kabelfelsökning och ledningsanvisning.

Trädbevakning

För dig som ska ta ner träd nära elledningar.

Kabelfelsökning

Om elen inte fungerar som den ska.

Dags att gräva?

Låt oss märka ut nedgrävda ledningar innan du sätter igång.