Bild på byggritning av fastighet

Så ansluter du din fastighet till elnätet

Längre leveranstider än normalt

Umeå växer och många Umeåbor vill ansluta sig till elnätet vilket medför att vi har längre utförandetider än vanligt. Det gäller framförallt om grävning utanför din tomtgräns ska utföras. Vi vill därför uppmana dig att vara ute i god tid, gärna över ett år i förväg, för att få din elanslutning på plats till önskat datum.

Så går en anslutning till