Bild på byggritning av fastighet

Så ansluter du din fastighet till elnätet

Längre leveranstider än normalt

Umeå växer och många Umeåbor vill ansluta sig till elnätet vilket medför att vi har längre utförandetider än vanligt. Det gäller framförallt om grävning utanför din tomtgräns ska utföras. Vi vill därför uppmana dig att vara ute i god tid, gärna över ett år i förväg, för att få din elanslutning på plats till önskat datum.

Så går en anslutning till

Planera i förväg

För att vi ska kunna leverera din anslutning när ni önskar är det viktigt att ni är ute i god tid. Detta beror dels på att grävsäsongen i Norrland normalt är begränsad till mellan maj och slutet av oktober. Dels också på att tillstånd hos myndigheter, som har långa handläggningstider mellan mars och oktober, kan krävas.

Kontakta en auktoriserad elinstallatör

När du vill dra in el till ditt hus eller fastighet börjar du med att kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Elinstallatör gör föranmälan

Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. Dessutom ska elinstallatören bifoga en karta med en situationsplan över fastigheten där tänkt placering av mätarskåpet är inritat.

Vi offererar

Vi ser över föranmälan från din elinstallatör för att ta reda på vad vi behöver göra för att din anslutning ska vara möjlig. Därefter skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Offerten skickas digitalt och signeras via BankID.

Beställ

Du bekräftar din beställning av anslutningen genom att signera vår offert. Du får då en orderbekräftelse och din installatör blir informerad om att Umeå Energi kan gå vidare med ärendet.

Förbered för installation

Allt arbete på din fastighet ska utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Detta inkluderar förläggning av kabelskyddsrör för serviskabel och elarbete. Du som fastighetsägare ansvarar över att anlita ett företag med korrekt behörighet. Umeå Energi utför inget arbete inför tomtgräns.

Bild som illustrerar anslutning av servis

Förläggning av kabelskyddsrör

Illustration av kablar

Du får material från oss

Elinstallatör gör färdiganmälan

När elinstallatören utfört sitt elarbete skickas en färdiganmälan in till oss. Elinstallatören har ansvar över att allt arbete sker enligt rådande regler och förordningar.

Vi besiktar

Vi besiktar varje nyanslutning från ditt fasadmätarskåp till anslutningspunkt. När er installatör anger att anläggningen är klart för inkoppling utför vi på Umeå Energi en besiktning, där återkoppling ges direkt till installatören. Om anläggningen inte godkänns vid besiktningen åligger det installatören att åtgärda nedslagspunkterna, vilket kan medföra att anslutningstiden blir något längre. När besiktningen är godkänd utförs inkopplingen inom tio arbetsdagar. För byggström kontrollerar Umeå Energi att ett godkänt byggströmsskåp är uppställt på anvisad plats. Vid andra typer av tillfälliga skåp kommer besiktningen att avvisas och installatören behöver åtgärda detta innan anläggningen kan driftsättas.

Vi installerar servisledning

Vi drar en servisledning från närmsta anslutningspunkt i vårt elnät fram till ditt mätarskåp. Den del av servisledningen som ligger på din tomt dras genom de kabelskyddsrör som du grävt ner. Servisledningen ansluts därefter i ditt fasadskåp, elmätare monteras (ingår i anslutningsavgiften) och därefter spänningssätts din anläggning.

Klart!