Snöröjning av elledningar

Övrigt bra att veta

Här kan du läsa om samråd och övervakningsrapporter för Umeå Energi Elnät AB.

Medarbetare bygger elnät, närbild

Samråd

Umeå Energi arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som finns i regionen. Läs mer i publicerade samråd.

Snöröjning på elledning

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Här hittar du våra övervakningsrapporter.