Snöröjning på elledning

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten visar de åtgärder som Umeå Energi Elnät AB har vidtagit i enlighet med gällande övervakningsplan.

Aktuell rapport

2022 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

Tidigare rapporter

2021 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2020 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2019 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2018 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2017 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2016 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2015 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

2014 Övervakningsrapport Umeå Energi Elnät AB (pdf)

Publicerad: 16 februari 2023 12:45 av Umeå Energi AB