Snöröjning på elledning

Övervakningsrapport för Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elnät AB säkerställer att företaget agerar objektivt utan att gynna någon aktör på marknaden. Övervakningsrapporten visar de åtgärder som Umeå Energi Elnät AB har vidtagit i enlighet med gällande övervakningsplan.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:32 av Umeå Energi AB