Bild över nybyggt hus och verktyg

Planera i god tid när du ska ändra din elanslutning

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi.

Exempel på förändringar

  • Flytt av fasadmätarskåp

  • Flytt av mätaren till ett nytt fasadmätarskåp

  • Flytt av servisledningen inne på tomten

  • Du har ett fasadmätarskåp på en trästolpe inne på tomten och vill ta bort stolpen

  • Ett befintligt hus på tomten ska rivas och du ska bygga nytt

  • Du ska ändra infarten till din fastighet och Umeå Energis kabelskåp hamnar mitt i den nya infarten.

När du ska göra en förändring i din elanslutning är det viktigt att du är ute i god tid med din beställning, mycket på grund av att grävsäsongen i Norrland är begränsad. Normalt är det grävsäsong från maj till slutet av oktober. Våra anslutningsavgifter baseras på att vi kan utföra jobbet under tjälfri period, helgfri vardag och normal arbetstid.

Så ändrar du din elanslutning

Kontakta installatör

När du ska förändra elanslutningen till din fastighet bör du i god tid kontakta en installatör och förklara vilken förändring du tänkt göra på fastigheten. Din valda elinstallatör skickar sedan in en föranmälan till Umeå Energi som handlägger ditt ärende.

Kontroll och offert

När Umeå Energi har tagit emot din offert gör vi en kalkyl, och en kostnad för ändringsjobbet räknas fram. Därefter får du en offert av oss. Om du godkänner den skriver du under och skickar den åter till Umeå Energi Elnät AB. Elinstallatören ska även bifoga en kopia av fastighetens situationsplan. På situationsplanen ska det framgå var ni önskar att mätarskåp och ledningar ska placeras.

Orderbekräftelse

När Umeå Energi har fått ditt offertsvar, där du skrivit under att du godkänner villkoren för anslutningen, får elinstallatören ett installationsmedgivande. Därefter kan installationsarbetet påbörjas.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se