Bild över nybyggt hus och verktyg

Planera i god tid när du ska ändra din elanslutning

Exempel på förändringar

Så ändrar du din elanslutning

Kontakta installatör

När du ska förändra elanslutningen till din fastighet bör du i god tid kontakta en installatör och förklara vilken förändring du tänkt göra på fastigheten. Din valda elinstallatör skickar sedan in en föranmälan till Umeå Energi som handlägger ditt ärende.

Kontroll och offert

När Umeå Energi har tagit emot din offert gör vi en kalkyl, och en kostnad för ändringsjobbet räknas fram. Därefter får du en offert av oss. Om du godkänner den skriver du under och skickar den åter till Umeå Energi Elnät AB. Elinstallatören ska även bifoga en kopia av fastighetens situationsplan. På situationsplanen ska det framgå var ni önskar att mätarskåp och ledningar ska placeras.

Orderbekräftelse

När Umeå Energi har fått ditt offertsvar, där du skrivit under att du godkänner villkoren för anslutningen, får elinstallatören ett installationsmedgivande. Därefter kan installationsarbetet påbörjas.